Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Terugbetaling geannuleerde activiteiten, huur zalen en uitleenmateriaal

Naar aanleiding van de coronamaatregelen worden alle geplande stedelijke activiteiten afgelast tot en met 30 juni 2020. Terugbetalingen van geannuleerde activiteiten en de reservatie van zalen en uitleenmateriaal zullen zoveel mogelijk automatisch gebeuren. Indien dit niet mogelijk is, nemen de diensten zelf contact op. Je hoeft zelf niets te doen. 

Ook activiteiten op het grondgebied van Deinze die niet door de stad, OCMW of AGB stad Deinze georganiseerd worden, worden afgelast tot en met 30 juni 2020. Voor eventuele terugbetaling neem je contact op met de organisator zelf.

Hieronder vind je meer informatie over de terugbetaling. Vind je niet wat je zoekt of wens je meer uitleg? Contacteer dan de organiserende dienst. Hier vind je de contactgegevens van alle diensten terug.


Terugbetaling of verplaatsing activiteiten
Wie reeds betaalde voor een definitief geannuleerde activiteit, zal deze zo snel mogelijk terugbetaald krijgen. Dit gaat over de VIP-arrangementen voor Nokere Koerse, het feest van de 50-jarigen, het EST Lentecongres en jeugd- en sportkampen tijdens de paasvakantie. De diensten regelen de terugbetaling zo veel mogelijk automatisch. Mochten er noodzakelijke gegevens ontbreken voor de terugbetaling, dan neemt de betrokken dienst zelf contact op. Je hoeft niets te doen.

Een aantal voorstellingen in Leietheater en de lezingen in de bibliotheek (Stefaan Blancke, Paul Verhaeghe en landschap en poëzie) zullen verplaatst worden naar een latere datum. Wie al een ticket kocht, kan dit bijhouden voor de nieuwe datum. Wie niet kan of wil aanwezig zijn op de nieuwe datum, zal later een terugbetaling kunnen aanvragen. Zodra beslist is welke activiteiten worden verplaatst naar een nieuwe datum en welke volledig worden afgelast, zal je dit terugvinden op www.leietheater.be en www.deinze.be/bibliotheek

Ook voor de lessenreeksen in dienstencentrum Elfdorpen wordt nagegaan of die later kunnen plaatsvinden. Als de lessenreeksen niet kunnen verplaatst worden gebeuren de terugbetalingen automatisch. Wie niet kan of wil aanwezig zijn op de nieuwe datum, kan later een terugbetaling aanvragen. Zodra er beslist is welke activiteiten worden verplaatst naar een nieuwe datum en welke volledig worden afgelast, zal je dit terugvinden op www.deinze.be/elfdorpen

De lessenreeksen van de dienst sport en recreatie zullen na de Covid-19 maatregelen opnieuw ingepland worden. Ook hiervoor blijft de eerdere betaling geldig.

De looptijd van de abonnementen van zwembad Palaestra wordt voorlopig niet verlengd. Dit wordt later geëvalueerd.


Terugbetaling huur zalen en uitleenmateriaal
Ook wie een zaal en uitleenmateriaal huurde voor geannuleerde activiteiten zal de huursom teruggestort krijgen. De dienst cultuur en evenementen neemt contact op met de huurders.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de organiserende dienst. Je vindt alle contactgegevens op www.deinze.be/diensten