Gemeente Stad Deinze

Plaatsen terras

Van 15 maart tot 31 oktober kunnen horecazaken een deel van het trottoir en/of de parkeerstroken gebruiken om een seizoensterras te plaatsen. Deze uitbreiding van hun zaak is in Deinze gratis.
Zonder voorafgaande toestemming mag er echter géén terras geplaatst worden. Deze aanvraag kan ingediend worden via het aanvraagformulier.

Horecazaken die gelegen zijn in volgende straten mogen enkel een permanent uniform terras plaatsen:

  • Markt
  • Tolpoortstraat
  • Gentpoortstraat
  • Brielstraat
  • Kalkhofstraat
  • Leiedam

Voor deze terrassen wordt een huurovereenkomst afgesloten. Voor extra info neem contact op met de dienst omgeving.

Hoe aanvragen

De aanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Dienstencentrum Leiespiegel - dienst omgeving - afdeling lokale economie, Brielstraat 2, 9800 Deinze.