Gemeente Stad Deinze

Plaatsen terras

Van 15 maart tot 31 oktober kunnen horecazaken een deel van het trottoir en/of de parkeerstroken gebruiken om een terras te plaatsen. Deze uitbreiding van hun zaak is in Deinze nog steeds gratis.
Zonder voorafgaande toestemming mag er echter géén terras geplaatst worden. Deze aanvraag kan ingediend worden via het aanvraagformulier.

Horecazaken die gelegen zijn in volgende straten mogen enkel een permanent uniform terras plaatsen:

 • Markt
 • Tolpoortstraat
 • Gentpoortstraat
 • Brielstraat
 • Kalkhofstraat
 • Leiedam

Voor deze terrassen wordt een huurovereenkomst afgesloten.

Winterterrassen

Omwille van de coronacrisis mogen de horeca-uitbaters tijdelijk hun terrassen uitbreiden. Ook dit aanbod is gratis en dient op voorhand aangevraagd te worden.

Voorwaarden plaatsen terras:

 • Op de standaard vergunde terrassen mag er in de winter extra beschutting voorzien worden.
 • Op de tijdelijke uitbreiding mag er een tent geplaatst worden, met of zonder zijflappen, in een neutrale zwarte kleur. De tent moet verankerd worden aan de grond (niet in de grond). De verharding van het openbaar domein mag daarbij niet gewijzigd worden.
 • De tent mag niet groter zijn dan het huidig goedgekeurde uitgebreide terras.
 • Bij stormweer moeten het terrasmeubilair en de tenten verwijderd worden.
 • In de zaak en op de (uitgebreide) terrassen gelden de huidige coronamaatregelen opgesteld door het overlegcomité.

De extra uitbreiding loopt tot 31 december 2020.

Groepsaankoop tenten

Ter ondersteuning van de lokale handelaar heeft het stadsbestuur een groepsaankoop gelanceerd voor tenten. De tenten zijn bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor meer info over de groepsaankoop neem je contact op met de dienst omgeving.

Hoe aanvragen

De aanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Dienstencentrum Leiespiegel - dienst omgeving - afdeling lokale economie, Brielstraat 2, 9800 Deinze.