Gemeente Stad Deinze

Subsidie aan vierdepijlers

Basissubsidie

Stad Deinze biedt via het ‘subsidiereglement voor de toekenning van subsidies aan erkende Noord-Zuidverenigingen’ een financiële ondersteuning aan de verenigingen die hulp aanbieden in het Zuiden. De basissubsidie bedraagt maximum 200 euro per erkende Noord-Zuidvereniging per kalenderjaar.

De vereniging die een aanvraag indient voor een basissubsidie voor haar Noord-Zuidwerking moet erkend zijn als Noord-Zuidvereniging in Deinze. De erkenning wordt definitief verleend door het college van burgemeester en schepenen op voordracht van de Lokaal Mondiale Raad.

Aanvraag basissubsidie

Je kan de basissubsidie aanvragen via het formulier onderaan deze pagina. De aanvragen moeten ingediend worden vóór 1 mei.

Projectsubsidies kleinschalige Zuidprojecten

Het subsidiereglement voor kleinschalige Zuidprojecten met draagvlak in Deinze beoogt een sensibilisering en stimulering tot wereldsolidariteit en Noord-Zuiddialoog en kadert binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals vooropgesteld door de VN.

Per organisatie, aanvrager en project kan maximum 1000 euro per jaar toegekend worden. De aanvraag voor een bouwkamp komt in aanmerking voor maximum 250 euro/bouwgezel met een maximum van 1000 euro/bouwkamp en organisatie.

De voorwaarden vind je in het 'reglement tot subsidiëring van kleinschalige Zuidprojecten met een draagvlak in Deinze'.

Aanvraag projectsubsidies

De aanvraag gebeurt via de formulieren onderaan deze pagina. Aanvragen moeten ingediend worden vóór 1 mei.

Provincie Oost-Vlaanderen

Ook de Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert verschillende projecten in kader van "Mondiale solidariteit". Klik hier en ontdek of jouw organisatie in aanmerking komt.