Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Subsidie aan vierdepijlers

Basistoelage

Verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking die actief zijn en een plaatselijke vertegenwoordiging hebben in Deinze, kunnen onder bepaalde voorwaarden een werkingssubsidie krijgen van maximum 200 euro per werkjaar.

Om de subsidie te kunnen krijgen, moet de vereniging erkend worden door het college van burgemeester en schepenen. Dit gebeurt op voordracht van de GROS.

Aanvraag basistoelage

Je kan de basistoelage aanvragen via het e-loket. De aanvragen moeten ingediend worden vóór 30 april.

Projectsubsidies

Het stadsbestuur kan subsidies toekennen aan bepaalde projecten en programma’s in het kader van ontwikkelingssamenwerking. De subsidieregeling beoogt een sensibilisering en stimulering tot wereldsolidariteit en Noord-Zuiddialoog.

De voorwaarden vind je in het reglement tot subsidiëring van kleinschalige projecten.

Aanvraag projectsubsidies

De aanvraag gebeurt via de formulieren onderaan deze pagina. Er mag per jaar slechts één aanvraag ingediend worden per aanvrager en maximum vier per organisatie.

Indien hetzelfde project of dezelfde organisatie van het lopende project vroeger al financieel werd ondersteund door de stad Deinze, dan is bijkomend een uitvoerig verslag nodig en toelichting. Er dient een aanvraagformulier tot ‘hernieuwing van de toelage’ te worden ingevuld.

Aanvragen moeten ingediend worden vóór 30 april.