Gemeente Stad Deinze

Subsidies voor socioculturele verenigingen

Socioculturele verenigingen kunnen een subsidie aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Het subsidiereglement is te vinden bij de bijlagen.

Het aanvraagdossier voor het voorbije werkjaar moet ingediend worden tussen 1 januari en 1 maart van het daarop volgende jaar.

Wat moet je doen vooraleer in te dienen via het e-loket?

Lees eerst het subsidiereglement! Je kan daarna de formulieren onderaan downloaden en invullen ter voorbereiding.

Verplichte documenten bij het indienen:

  • Vul het invulformulier "algemene gegevens" in, onderteken het en scan het in.
  • Vul de tabel aan in het formulier "basissubsidies" en sla het op in word- of pdf-formaat.
  • Zorg voor een (digitaal) bewijsstuk van de bankrekening op naam van de vereniging. Scan het bankattest of kopie van het rekeninguittreksel waarbij de naam van de vereniging duidelijk staat vermeld als rekeninghouder.

Niet-verplichte documenten bij het indienen:

  • Vul de tabel aan in het formulier "werkingssubsidies" als je activiteiten hebt georganiseerd uit de lijst in artikel 12 van het subsidiereglement.
  • Scan het promotiemateriaal voor deze activiteiten in (eventueel in delen, maximaal 25 MB per bestand).

Indien het promotiemateriaal niet kan gescand worden, kan dit ook (voor 1 maart) op papier afgegeven worden aan de balie van Leietheater.

Indienen

Heb je alle documenten klaar, dan kan je indienen via het e-loket

Lukt het niet om digitaal in te dienen? Wil je de bijlagen op papier indienen? Dat kan via de balie van Leietheater (Brielstraat 8). Gebruik bij het indienen bij voorkeur het afgiftebewijs onderaan. Alles moet ingediend worden voor 1 maart!

Feestcomité?

Voor de subsidies voor erkende feest- en kermiscomités is er een aparte procedure, zie onderaan op www.deinze.be/kermis.