Gemeente Stad Deinze

Subsidies voor socioculturele verenigingen

Socioculturele verenigingen kunnen een subsidie aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Het subsidiereglement is te vinden bij de bijlagen.

Het aanvraagdossier voor het voorbije werkjaar moet ingediend worden tussen 1 januari en 1 maart van het daarop volgende jaar.

NAAR AANLEIDING VAN DE CORONACRISIS IS DOOR DE GEMEENTERAAD EEN AFWIJKENDE TOEPASSING GOEDGEKEURD VOOR DE SUBSIDIEAANVRAGEN IN 2022 (WERKJAAR 2021).

Verenigingen kunnen hun subsidies in 2022 uitzonderlijk laten berekenen op basis van het ingediende programma voor 2019 of 2020 bij een vorig aanvraagdossier. Wie geen aanvraag heeft ingediend in 2020 of 2021 kan een aanvraag indienen in 2022 met het programma van 2021 op voorwaarde dat het subsidiebedrag kan verantwoord worden met uitgaven voor het werkjaar 2021 (het minimum aantal van 8 activiteiten per jaar, waarvan 6 zelfstandig is uitzonderlijk niet vereist).

 
Optie 1: Subsidies aanvragen op basis van het werkjaar 2019 of 2020

Voorwaarde: er werd vorig jaar een dossier ingediend met het programma voor het werkjaar 2019 of 2020

Wat moet je doen?

- Vul het onderstaand formulier 'Algemene gegevens' in en duid bij rubriek C aan dat de vereniging wenst om de subsidies te berekenen op basis van het werkjaar 2019 of 2020 (optie 1).

- Vul het formulier 'Jaarverslag 2021'. In dit geval is het formulier louter informatief. Er hoeft geen promotiemateriaal over 2021 worden toegevoegd.

- Voor het jaar 2019 of 2020 moet niets opnieuw worden ingediend, alle vorig jaar ingediende documenten worden hergebruikt.

- Zorg voor een bewijsstuk dat aantoont dat de opgegeven rekening op naam van de vereniging staat (attest bank, rekeninguittreksel, e.d.).

- Dien de aanvraag in voor 1 maart, zie hieronder.

 
Optie 2: Subsidies aanvragen op basis van het werkjaar 2021

Voorwaarde: er werd geen dossier ingediend met het programma voor het werkjaar 2019 of 2020

Wat moet je doen?

- Vul het onderstaand formulier 'Algemene gegevens' in en duid bij rubriek C aan dat de vereniging wenst om de subsidies te berekenen op basis van het werkjaar 2021 (optie 2).

- Vul het formulier 'Jaarverslag 2021'. Indien het overzicht activiteiten bevat die vallen onder de lijst in artikel 12 van het reglement moet promotiemateriaal worden toegevoegd om dit te bewijzen.

- Verzamel alle facturen en betalingsbewijzen van de vereniging voor de activiteiten in het jaar 2021.

- Zorg voor een bewijsstuk dat aantoont dat de opgegeven rekening op naam van de vereniging staat (attest bank, rekeninguittreksel, e.d.).

- Dien de aanvraag in voor 1 maart, zie hieronder.

 
Hoe indienen?

Het indienen van de subsidieaanvraag verloopt bij voorkeur via het onlineformulier. Op die manier ontvang je een automatisch bewijs van indiening. Wie niet in staat is om het dossier online door te sturen of de bijlagen niet kan inscannen, kan wel nog op papier indienen.

Online indienen:

- Sla het ingevulde en ondertekende formulier 'Algemene gegevens' en het ingevulde formulier 'Jaarverslag' digitaal op.

- In geval van optie 2: scan het promotiemateriaal (enkel indien er activiteiten in 2021 werden georganiseerd uit de lijst in artikel 12) en de facturen en betalingsbewijzen gebundeld in. De bestanden mogen maximaal 25 MB groot zijn.

- Scan het bewijsstuk voor het rekeningnummer in.

- Vul het webformulier in en doe een upload van de digitale bestanden voor jouw aanvraag.

- Na verzending krijg je een automatische bevestiging als bewijs van indiening.

Op papier indienen:

- Verzamel alle documenten voor jouw aanvraag in een goed gesloten envelop met de vermelding "dienst cultuur en Leietheater".

- Geef de aanvraag af aan de balie van Leietheater (Brielstraat 8). Je kan onderstaand afgifteformulier gebruiken indien gewenst.