Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Subsidies voor socio-culturele verenigingen

Socio-culturele verenigingen kunnen een subsidie aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Het subsidiereglement is te vinden bij de bijlagen.

De formulieren om een aanvraagdossier in te dienen voor het voorbije werkjaar moeten ingediend worden tussen 1 januari en 1 maart van het daarop volgende jaar.

Je kan deze aanvraagformulieren vinden in de bijlagen.

Vul de erkenningsaanvraag in indien jouw vereniging nog niet bekend is bij de stad Deinze.