Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Subsidies voor socio-culturele verenigingen Deinze

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Subsidiereglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren. Hierdoor zijn er in 2019 verschillen tussen tarieven voor het grondgebied van 'Deinze voor de fusie' en 'Nevele voor de fusie' mogelijk.

Het subsidiereglement op deze pagina is geldig op het grondgebied van Deinze voor de fusie. 

 

Socio-culturele verenigingen kunnen een subsidie aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Het subsidiereglement is te vinden bij de bijlagen.

De formulieren om een aanvraagdossier in te dienen voor het voorbije werkjaar moeten ingediend worden tussen 1 januari en 1 maart van het daarop volgende jaar.

Je kan deze aanvraagformulieren vinden in de bijlagen.

Vul de erkenningsaanvraag in indien jouw vereniging nog niet bekend is bij de stad Deinze.

OPGELET! Voor de subsidies voor erkende feest- en kermiscomités is er een aparte procedure, zie onderaan op www.deinze.be/kermis.