Gemeente Stad Deinze

Subsidies voor voorzieningen en verenigingen voor personen met een beperking

Stad Deinze kent jaarlijks een subsidie toe aan voorzieningen en verenigingen voor personen met een beperking ter ondersteuning van hun werking, indien zij voldoen aan de bepalingen omschreven in het reglement.

Voorwaarden

De voorziening of vereniging voor personen met een beperking biedt rechtstreekse hulp aan bij verzorging, psycho-sociale begeleiding en ondersteuning aan personen met een beperking en/of zijn mantelzorger(s) met domicilie in Deinze.

De voorziening of vereniging voor personen met een beperking staat in voor één of meerdere vormen van:

  • ambulant aanbod: de Deinzenaar komt voor de ondersteuning naar de voorziening of vereniging;
  • mobiel aanbod: de hulpverlener/medewerker/vrijwilliger verplaatst zich voor ondersteuning naar de Deinzenaar;
  • semi-residentieel aanbod: de Deinzenaar verblijft deels in de voorziening en deels thuis (bvb. met dagbesteding);
  • residentieel aanbod: de Deinzenaar verblijft in de voorziening.

Hoe aanvragen

Via het aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina)

Bedrag

De subsidies worden toegekend volgens indeling in aanbod:

  • residentieel aanbod: 20 euro per jaar per persoon gedomicilieerd in Deinze;
  • semi-residentieel aanbod: 15 euro per jaar per persoon gedomicilieerd in Deinze;
  • ambulante aanbod : 5 euro per jaar per persoon gedomicilieerd in Deinze;
  • mobiel aanbod: 5 euro per jaar per persoon gedomicilieerd in Deinze.