Gemeente Stad Deinze

Subsidies voor jubilerende verenigingen

Jubilerende verenigingen kunnen een financiële toelage krijgen.

Voorwaarden

De vereniging kan bewijzen dat ze 25, 50, 75, 100 of meer jaar bestaat en organiseert tijdens het jubileumjaar een feestelijke activiteit.

Hoe aanvragen

Aanvraag indienen via onderstaand aanvraagformulier bij het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze.

De aanvraag wordt door de vereniging ingediend tijdens het jubileumjaar.

Voeg volgende documenten toe:

  • een bewijsstuk waaruit de oprichtingsdatum blijkt
  • een uitnodiging voor de feestelijke activiteit voor het jubileumjaar
  • een bewijsstuk dat de bankrekening op naam van de aanvragende vereniging staat.

Bedrag

Voor verenigingen die hun jubileum vieren wordt een subsidie voorzien van:

  • voor 25-jarig bestaan: 100 euro;
  • voor 50-jarig bestaan: 150 euro;
  • voor 75-jarig bestaan: 200 euro;
  • voor 100-jarig bestaan: 250 euro;
  • voor 125-jarig bestaan: 300 euro;
  • voor 150-jarig bestaan en volgende per 25 jaar: 350 euro.