Gemeente Stad Deinze

Subsidies voor erkende feestcomités

Erkende feestcomités kunnen een werkingssubsidie ontvangen voor de officiële kermisperiode(s) waarin ze ten minste 4 activiteiten hebben georganiseerd.

Ze kunnen een materiaalsubsidie ontvangen voor alle kosten die ze voor de activiteiten in de officiële kermisperiodes hebben gemaakt voor tenten, zalen, podia, toiletvoorzieningen en stroomgeneratoren mits het voorleggen van facturen op naam van het feestcomité.

Het subsidiereglement is te vinden bij de bijlagen onderaan deze pagina.

Hoe aanvragen

Het aanvraagdossier over het huidige werkjaar moet ingediend worden voor 1 januari van het daarop volgende jaar. De aanvragen worden dus gebruikt voor de verdeling van de subsidiepot van het jaar na het werkingsjaar zelf.

Het indienen van de subsidieaanvraag verloopt bij voorkeur via het onlineformulier. Op die manier ontvang je een automatisch bewijs van indiening. Wie niet in staat is om het dossier online door te sturen of de bijlagen niet kan inscannen, kan wel nog op papier indienen.

Welke documenten heb je nodig?

Verplicht:

  • Een scan van het ingevuld en ondertekend invulformulier "algemene gegevens" (zie bijlagen)
  • Het ingevulde formulier "jaarprogramma" (zie bijlagen)
  • Een digitaal bewijsstuk van de bankrekening op naam van de vereniging
  • Een exemplaar van het gebruikte promotiemateriaal van het kermiscomité (brochure, flyer, affiche)

Niet verplicht:

  • Het ingevulde formulier "facturen materiaal" (zie bijlagen)
  • Kopie van alle facturen voor tenten, zalen, podia, toiletvoorzieningen en stroomgeneratoren op deze lijst

Als het promotiemateriaal of de facturen niet kunnen gescand worden (eventueel in delen, maximaal 25 MB per bestand), kan dit ook voor 1 januari op papier afgegeven worden aan de balie van Leietheater.