Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor het plaatsen van een zonneboiler

Het stadsbestuur wil het gebruik van zonne-energie aanmoedigen met een subsidie voor een zonneboiler geplaatst in woningen of woongebouwen. Een zonneboiler benut de warmte uit het zonlicht om sanitair water op te warmen. 

Voor wie

  • de eigenaar van het gebouw;
  • de gebruiker of huurder van het gebouw. In dat geval moet de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord ondertekenen.

Voorwaarden

De kostprijs van de installatie is hoger dan 2.000 euro inclusief plaatsing en BTW.

Per adres kan er maximaal één subsidie voor een zonneboiler worden toegekend.

Hoe aanvragen

Je vraagt de subsidie aan met een specifiek aanvraagformulier voor zonneboiler (zie verder).

Bedrag

10 % van de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) met een maximum van 500 euro per adres.