Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor het plaatsen van een zonneboiler

Een zonneboiler benut de warmte uit het zonlicht om sanitair water op te warmen.

De collectoren worden meestal op het dak van een gebouw gelegd. De zon hoeft niet per se te schijnen, ook bij bewolking en zelfs in de winter produceert de installatie warmte.

De ondersteuning van het opwekken van hernieuwbare energie in of op woningen is dan ook een prioritaire actie in het klimaatplan van de stad Deinze. Bovenop een Vlaamse subsidie via MijnVerbouwPremie voorziet de stad Deinze daarom in een eigen bijkomende subsidie.

Op 1 oktober 2022 opende het online loket van Mijn VerbouwPremie voor alle burgers en ondernemingen. Vanaf dan kan je premies voor investeringen in energie-efficiëntie en woningkwaliteit aanvragen, waaronder een zonneboiler via www.mijnverbouwpremie.be. Ook via Mijn Burgerprofiel kan je inloggen.

Voor wie

  • de eigenaar van het gebouw;
  • de gebruiker of huurder van het gebouw. In dat geval moet de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord ondertekenen.

Voorwaarden

De kostprijs van de installatie is hoger dan 2.000 euro inclusief plaatsing en BTW.

Per adres kan er maximaal één subsidie voor een zonneboiler worden toegekend.

Hoe aanvragen

Je vraagt de subsidie aan met een specifiek aanvraagformulier voor zonneboiler (zie verder).

Bedrag

10% van de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) met een maximum van 500 euro per adres.

Meer info