Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor het plaatsen van een zonneboiler

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Subsidiereglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren.
Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van 'Nevele voor de fusie'.

Het gemeentebestuur wil het gebruik van zonne-energie aanmoedigen met een subsidie voor een zonneboiler geplaatst in woningen of woongebouwen. Een zonneboiler benut de warmte uit het zonlicht om sanitair water op te warmen. 
Om de subsidie te verkrijgen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • de kostprijs van de installatie moet hoger zijn dan € 2 000 inclusief plaatsing en BTW;
  • per adres kan maximaal één gemeentelijke subsidie vallend onder een systeem voor de verwarming van sanitair water worden toegekend;
  • de gemeentelijke subsidie kan worden gecumuleerd met andere bouw- of renovatiepremies van om het even welke instelling of overheid;
  • de plaatsing moet geschieden, in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen en gebruiken;
  • de installatie moet goed onderhouden worden. De installatie moet tenminste tien jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding verkocht of verwijderd worden.

Voor wie

  • de eigenaar van het gebouw;
  • de gebruiker of huurder van het gebouw. In dat geval moet de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord ondertekenen.

Hoe aanvragen

Je vraagt de subsidie aan met een specifiek aanvraagformulier voor zonneboiler (zie verder).

Bedrag

Voor een zonneboiler, in woningen of woongebouwen, waarvan de kostprijs inclusief plaatsing en BTW hoger is dan € 2 000, bedraagt de subsidie 10 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) met een maximum van € 500 per adres.

Uitzonderingen

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Subsidiereglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren.