Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor het aanplanten van hoogstamvruchtbomen

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Subsidiereglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren.
Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van 'Nevele voor de fusie'.

Het gemeentebestuur geeft een subsidie voor het aanplanten van hoogstamvruchtbomen, om het landschappelijk karakter van de gemeente te verstevigen.

Onder hoogstamvruchtbomen wordt verstaan: alle wilde en gecultiveerde kersen-, appelen-, peren-, pruimen- en notenvariëteiten. Een hoogstamvruchtboom heeft een minimale takvrije stamhoogte van 200 cm. Een hoogstamboomgaard bestaat alleen uit zulke bomen.

Voor wie

De aanvraag gebeurt door de eigenaar van het perceel of door de vruchtgebruiker of door de pachters, die met toestemming van de eigenaar de werken uitvoeren.

Voorwaarden

 • De hoogstamboomgaard moet gelegen zijn op het grondgebied van de Nevele, Hansbeke, Landegem, Merendree, Poesele of Vosselare.
 • De aanplanting van de boomgaard moet worden uitgevoerd conform alle bestaande wetten en gebruiken betreffende dergelijke aanplantingen (vaste en erkende gebruiken, veldwetboek, pachtwet, reglement op de buurtwegen, …).
 • Het minimum aantal hoogstamvruchtbomen: 
  • twintig voor nieuw aan te leggen boomgaarden;
  • tien voor bestaande, te herstellen boomgaarden.
 • Het plantsoen moet een minimale stamomtrek hebben van 6-8 cm.
 • Bodemgebruik van de boomgaard: weide met of zonder begrazing.
 • Bij de aanplanting van de vruchtbomen dient er altijd een steunpaal met boomband aangebracht te worden.
 • Plantafstanden: appel 10-12 meter; peer en kers 8-10 meter; pruim 6-8 meter; noot 12-15 meter;
 • Alleen het aangeslagen en niet-afgestorven plantsoen wordt betoelaagd.

Hoe aanvragen

De aanvraag gebeurt door middel van een aanvraagformulier (zie verder) minimum een maand voor de aanvang van de werken. Bij het aanvraagformulier voeg je volgende documenten:

 • verklaring van eigendoms- of pachtrecht op woord van eer of van een schriftelijke toestemming van de eigenaar, indien de aanvraag door derden gebeurt;
 • plan met lokalisatie van de aanplanting;
 • omschrijving van de aanplanting (boomsoorten, aantallen per soort, gemiddelde grootte van de planten, plantafstanden, afstand ten opzichte van de perceelsgrens).

Bedrag

De subsidie bedraagt 75 % van het facturatiebedrag voor het plantgoed (btw inbegrepen). Steunpalen, meststoffen, uurlonen, enz. komen niet in aanmerking voor subsidie. De uitbetaling is slechts eenmalig.

Afhandeling

Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag in principe in aanmerking komt voor de subsidie. Wanneer de aanvraag ontvankelijk is sluit het college van burgemeester en schepenen een overeenkomst met de aanvrager.

Na het aanplanten dient de aanvrager schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen te verklaren dat voldaan is aan de voorwaarden. Daartoe dient het voorziene bevestigingsbewijs van de aanplant ingevuld en ingediend te worden. Bij het bevestigingsbewijs hoort het aankoopbewijs en een herkenbare foto van de aanplanting.

De milieuambtenaar zal na een vegetatieseizoen en na het indienen van het bevestigingsbewijs van de aanplant nagaan of de werken naar behoren zijn uitgevoerd. Op basis van dat verslag zal het college van burgemeester en schepenen al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de subsidie voor het aangeslagen plantsoen. De gesubsidieerde boomgaard dient minimaal gedurende vijftien jaar integraal en intact op dezelfde plaats te blijven staan.