Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor het aanleggen en/of onderhouden van lijnvormige landschapselementen

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Subsidiereglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren.
Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van 'Nevele voor de fusie'.

Het gemeentebestuur geeft een subsidie voor het aanleggen en/of onderhouden van lijnvormige landschapselementen (= knotbomen en houtkanten) op het grondgebied van de gemeente. De subsidie voor het onderhouden van knotbomen en houtkanten is niet cumuleerbaar met de subsidie voor het aanplanten ervan.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden een aantal technische bepalingen en een aantal algemene voorwaarden (zie hiervoor het subsidiereglement).

Voor wie

De eigenaar of gebruiker van gronden gelegen op het grondgebied van Nevele, Hansbeke, Landegem, Merendree, Poesele en Vossalare.

Hoe aanvragen

De aanvraag gebeurt door middel van een aanvraagformulier (zie verder). Wanneer de aanvraag ontvankelijk is, sluit het college van burgemeester en schepenen een overeenkomst af met de aanvrager.

Bedrag

  • een eenmalige subsidie van € 5/boom voor het onderhouden van knotbomen jonger dan tien jaar;
  • een eenmalige subsidie van € 12,50/boom voor het onderhouden van knotbomen ouder dan tien jaar waarvoor een overeenkomst werd afgesloten met een looptijd van vijf jaar;
  • een eenmalige subsidie van € 20/boom voor het onderhouden van knotbomen ouder dan tien jaar waarvoor een overeenkomst werd afgesloten met een looptijd van acht jaar;
  • een eenmalige subsidie van € 1,25/meter voor het onderhouden van houtkanten;
  • een eenmalige subsidie van € 2,50/boom voor het aanplanten van knotbomen;
  • een eenmalige subsidie van € 0,25/boom voor het aanplanten van houtkanten.

Afhandeling

Na vijf of acht jaar na datum van de beslissing van het college, zal de milieuambtenaar controleren of de overeenkomsten werden nageleefd. Als blijkt dat de overeenkomst niet werd nageleefd, zullen de ten onrechte uitgekeerde subsidies geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd, verhoogd met de interest en een boete.