Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor startende ondernemers

Startende ondernemers die hun zaak op het grondgebied van Deinze vestigen, kunnen een subsidie aanvragen inrichtingskosten en marketing- en promotiemateriaal. Het subsidiereglement is van toepassing van 1 januari 2021 tot 31 december 2023.

Voorwaarden

De subsidie betreft enkel handelspanden:

 • die als zodanig stedenbouwkundig vergund zijn.
 • die in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften.
 • die een oppervlakte beslaan van 20 m2 tot 399 m2.
 • die conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van een handelszaak.

De startende ondernemer

 • moet zijn aanvraag binnen de 6 maanden indienen na opening van de zaak.
 • kan per vestigingseenheid slechts één starterssubsidie verkrijgen.

De startende ondernemer of zijn overnemer moet zijn activiteit minstens 3 jaar na uitbetaling van de subsidie uitvoeren. In het pand waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moet gedurende 3 jaar ononderbroken zich een handelszaak vestigen.

Deze subsidie is niet cumuleerbaar met volgende subsidies van de stad Deinze:

 • subsidie inzake renovatie en verfraaiing van handelspanden in het centraal winkelgebied.
 • subsidie voor nieuwe handelszaken in de Tolpoortstraat.
 • subsidie voor het nemen van handelskernversterkende maatregelen.

Hoe aanvragen

Via het aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina)

Bij het aanvraagformulier moet je volgende documenten toevoegen:

 • ondernemingsplan van de handelszaak: korte voorstelling en plan van aanpak van de startende onderneming en reële cijfers (bijvoorbeeld BTW-aangiftes, kasboeken, resultaatsrekening, tussentijds verslag boekhouder) zodra de zelfstandige (bedrijfs)activiteit reeds zes maanden is opgestart
 • kopie inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen
 • bewijs van inschrijving bij een sociale verzekeringskas voor een zelfstandige activiteit
 • kopie van de huurovereenkomst indien van toepassing
 • facturen: bewijsstukken tot staving van een investering in de nieuwe handelszaak of handelspand.

Bedrag

Subsidie voor inrichtingskosten

Max. 60% van de aanvaarde kosten (exclusief btw) met een maximum van 1.500 euro.

Enkel de kosten die nodig zijn voor de duurzame of langdurige onroerende investeringen die verband houden met de binneninrichting van/of de bestemming als handelszaak. Werken aan de gevel of het dak worden niet gesubsidieerd.

Subsidie voor marketing- en promotiemateriaal

Max. 60% van de aanvaarde kosten (exclusief btw) met een maximum van 1.000 euro

De kosten omvatten het design van het logo en huisstijl, de opmaak van de website en/of webshop en kosten voor promotie.