Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor startende ondernemers

Vraag de subsidie online aan

Maak een afspraak

Startende ondernemers die hun zaak op het grondgebied van Deinze vestigen, kunnen een subsidie aanvragen voor de inrichtingskosten en marketing- en promotiemateriaal. 

Voorwaarden

Het handelspand

 • is als zodanig stedenbouwkundig vergund.
 • is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften.
 • heeft een oppervlakte van 20 m2 tot 399 m2.
 • is conform met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van een handelszaak.

De startende ondernemer of zijn overnemer moet zijn activiteit minstens 3 jaar na uitbetaling van de subsidie uitvoeren. In het pand waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moet gedurende 3 jaar ononderbroken zich een handelszaak vestigen.

Deze subsidie is niet cumuleerbaar met volgende subsidies van Stad Deinze:

 • subsidie voor de renovatie en verfraaiing van handelspanden in het centraal winkelgebied
 • subsidie voor nieuwe handelszaken in de Tolpoortstraat
 • subsidie voor het nemen van handelskernversterkende maatregelen.

Hoe aanvragen

Dien de aanvraag binnen de 6 maanden na opening van de zaak.

Bij de aanvraag moet je volgende documenten toevoegen:

 • ondernemingsplan van de handelszaak: korte voorstelling en plan van aanpak van de startende onderneming en reële cijfers (bijvoorbeeld btw-aangiftes, kasboeken, resultaatsrekening, tussentijds verslag boekhouder) zodra de zelfstandige (bedrijfs)activiteit reeds zes maanden is opgestart
 • kopie inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen
 • bewijs van inschrijving bij een sociale verzekeringskas voor een zelfstandige activiteit
 • kopie van de huurovereenkomst indien van toepassing
 • facturen: bewijsstukken tot staving van een investering in de nieuwe handelszaak of handelspand.

Bedrag

Subsidie voor inrichtingskosten

Maximaal 60% van de aanvaarde kosten (exclusief btw) met een maximum van 1.500 euro.

Het gaat alleen over de kosten die nodig zijn voor de duurzame of langdurige onroerende investeringen die verband houden met de binneninrichting van/of de bestemming als handelszaak. Werken aan de gevel of het dak worden niet gesubsidieerd.

Subsidie voor marketing- en promotiemateriaal

Maximaal 60% van de aanvaarde kosten (exclusief btw) met een maximum van 1.000 euro.

De kosten omvatten het design van het logo en huisstijl, de opmaak van de website en/of webshop en kosten voor promotie.