Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor het renoveren en verfraaien van handelspanden in het centrale winkelgebied

Stad Deinze geeft vanaf 1 januari 2021 subsidies voor de verfraaiing en renovatie van handelspanden in het centraal winkelgebied.

Voor wie

Eigenaars en uitbaters van bestaande handelspanden in het centraal winkelgebied (afgebakend volgens het strategisch commercieel plan), m.u.v. het kernwinkelgebied.

Komen niet in aanmerking voor de subsidie:

 1. callshop, nachtwinkel, automatenshop, muurwinkel, goktent, sexshop, peepshow, dancing, lunapark, privé-club, telefonieactiviteiten en internet;
 2. financiële of verzekeringsinstelling, immobiliënkantoor, interimkantoor en andere kantoren;
 3. vrij beroep, medisch- & paramedisch beroep en intellectueel beroep;
 4. onderneming die voor exploitatie over een kleinhandelsvergunning dient te beschikken (opp. boven de 400 m²);
 5. frituur en pittazaak;
 6. elke subsidie is uitgesloten indien het gaat om een verplaatsing van een handelszaak binnen het doelgebied met creatie van nieuwe leegstand in het verlaten handelspand;
 7. nieuwbouw handelspanden;
 8. begrafenisondernemingen.

Voorwaarden

De subsidie is van toepassing voor handelspanden:

 • die als zodanig stedenbouwkundig vergund zijn;
 • die in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften;
 • die een oppervlakte beslaan van 20 m² tot 399 m²;
 • die conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak;
 • waar momenteel een handelszaak is gevestigd.

Het handelspand moet ten minste 3 jaar na uitkering van de subsidie zonder onderbrekingen een handelszaak herbergen en het handelspand of handelsfonds mag niet verkocht worden zoniet moet de subsidie worden teruggestort.

Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover

 • ze in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften;
 • de noodzakelijke vergunningen bekomen zijn;
 • ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van toepassing zijn.

Hoe aanvragen

De subsidie kan enkel aangevraagd worden via het daartoe voorziene aanvraagformulier (incl. de gevraagde documenten), te verkrijgen op de dienst omgeving - afdeling lokale economie (Dienstencentrum Leiespiegel - Brielstraat 2 - 9800 Deinze) of online via de website van de stad.

Bedrag

1. Subsidie voor gevelrenovatie of renovatie en inrichting van bestaande handelspanden.

Bedrag van de toelage: een éénmalige toelage van max. 80% van de aantoonbare kosten met een max. van € 8.000 voor gevelrenovatie of renovatie en inrichting van een bestaande handelszaak in het kernwinkelgebied en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden die in het reglement zijn opgenomen.

2. Subsidie voor het aanpassen of verbouwen van handelszaken in functie van het verhogen van de toegankelijkheid voor personen met een fysieke beperking.

Bedrag van de toelage: Een éénmalige toelage van max. 80 % van de aantoonbare kosten met een max. van € 4.000 voor het aanpassen of verbouwen van een bestaande handelszaak in het kernwinkelgebied in functie van de toegankelijkheid voor personen met een fysieke beperking en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden die in dit reglement zijn opgenomen.