Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Subsidie plaatsen regenwaterput

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Subsidiereglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren.
Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van 'Nevele voor de fusie'.

Het gemeentebestuur verleent een subsidie als u een regen(hemel)waterput plaatst van minimaal 3 000 liter bij een bestaande woning (= een woning waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen voor 7 september 1999) of bij een verbouwing van een bestaande woning. Bij nieuwbouw is het wettelijk verplicht een regenwaterput, een pompinstallatie en minstens een aftappunt te plaatsen.

Voor wie

De eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een gebouw gelegen op het grondgebied van Nevele.

Voorwaarden

Om de subsidie te verkrijgen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan, waarvan de belangrijkste zijn:

  • de minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3 000 liter;
  • het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van een toilet of een wasmachine;
  • de hemelwaterinstallatie dient aangelegd te zijn na 31 december 2007 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten;
  • de bouwheer dient een kopie van aankoopbewijzen en/of facturen, die betrekking hebben op de aankoop van de regenwaterput, en waarop de inhoud van de regenwaterput staat vermeld, voor te leggen.

Hoe aanvragen

De subsidie vraag je aan door middel van een aanvraagformulier (zie verder). De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend voor de aanleg van de installatie.

Bedrag

500 euro

Afhandeling

Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal de milieuambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden.