Gemeente Stad Deinze

Subsidie aan ondernemers bij de aankoop van een duurzame transportfiets of -brommer

Stad Deinze ondersteunt de ondernemer op het grondgebied van Deinze bij de aankoop van een duurzame transportfiets of -brommer die voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt.

Voor wie

Eigenaars of uitbaters van bestaande handelszaken in Deinze, die diensten en/of goederen aan huis verdelen met commercieel doel.

Voorwaarden

De subsidie kan enkel verkregen worden als aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • de transportfiets of -brommer wordt ingezet voor leveringen van diensten en/of goederen aan huis, die hoofdzakelijk plaatsvinden op het grondgebied van Deinze;
  • uitsluitend aankopen die een noodzakelijke band hebben met de activiteiten van de onderneming komen in aanmerking;
  • op de factuur moet duidelijk staan dat het om een transportfiets of -brommer gaat, dit aan de hand van duurzaamheidskenmerken;
  • op de factuur moet ook duidelijk het facturatieadres van de maatschappelijke zetel en/of vestigingsadres op het grondgebied van Deinze vermeld staan;
  • de transportfiets (in geval van speedpedelec) of -brommer moet ingeschreven zijn op naam van de aanvrager.

De aangekochte transportfiets of -brommer mag na de goedkeuring van de subsidie gedurende 3 jaar niet worden doorverkocht of weggeschonken.

Hoe aanvragen

Vul het aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina) in en bezorg het, samen met de gevraagde documenten, aan de dienst omgeving.

Bedrag

Transportfiets

Een toelage van maximum 50% van de aankoopsom met een maximum van 2.000 euro (maximaal 5 toelagen per ondernemer)

Transportbrommer

Een toelage van maximum 50% van de aankoopsom met een maximum van 1.000 euro (maximaal 5 toelagen per ondernemer)