Gemeente Stad Deinze

Subsidie aan ondernemers bij de aankoop van een duurzame transportfiets of -brommer

Stad Deinze ondersteunt de ondernemer op het grondgebied van Deinze bij de aankoop van een duurzame transportfiets of -brommer die voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt.

Voor wie

Eigenaars of uitbaters van bestaande handelszaken in Deinze, die diensten en/of goederen aan huis verdelen met commercieel doel.

Voorwaarden

De subsidie kan enkel verkregen worden als aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • de transportfiets of -brommer wordt ingezet voor leveringen van diensten en/of goederen aan huis, die hoofdzakelijk plaatsvinden op het grondgebied van Deinze;
  • uitsluitend aankopen die een noodzakelijke band hebben met de activiteiten van de onderneming komen in aanmerking;
  • op de factuur moet duidelijk staan dat het om een transportfiets of -brommer gaat, dit aan de hand van duurzaamheidskenmerken;
  • op de factuur moet ook duidelijk het facturatieadres van de maatschappelijke zetel en/of vestigingsadres op het grondgebied van Deinze vermeld staan;
  • de transportfiets (in geval van speedpedelec) of -brommer moet ingeschreven zijn op naam van de aanvrager.

De aangekochte transportfiets of -brommer mag na de goedkeuring van de subsidie gedurende 3 jaar niet worden doorverkocht of weggeschonken.

Hoe aanvragen

Vul het aanvraagformulier op papier of via het E-loket (zie onderaan deze pagina) in en bezorg het, samen met de gevraagde documenten, aan de dienst omgeving.

Bedrag

Transportfiets

Een toelage van maximum 50% van de aankoopsom met een maximum van 2.000 euro (maximaal 5 toelagen per ondernemer)

Transportbrommer

Een toelage van maximum 50% van de aankoopsom met een maximum van 1.000 euro (maximaal 5 toelagen per ondernemer)