Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor het onderhouden van lijnvormige landschapselementen

Het stadsbestuur geeft een subsidie voor het onderhouden van lijnvormige landschapselementen (= knotbomen en houtkanten) op het grondgebied van de stad. 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden een aantal technische bepalingen en een aantal algemene voorwaarden (zie hiervoor het subsidiereglement).

Hoe aanvragen

De aanvraag gebeurt door middel van een overeenkomstaanvraag (zie verder). Wanneer de aanvraag ontvankelijk is, sluit het college van burgemeester en schepenen een overeenkomst af met de aanvrager. Vanaf dan kunnen er onderhoudswerken uitgevoerd worden gedurende de periode van 1 november tot 31 maart. Na de onderhoudswerken wordt het meldingsformulier (zie verder) aan de dienst milieu overgemaakt.

Bedrag

  • een eenmalige subsidie van 5 euro/boom voor het onderhouden van knotbomen jonger dan 10 jaar waarvoor een overeenkomst werd afgesloten met een looptijd van 7 jaar.
  • een eenmalige subsidie van 12,50 euro/boom voor het onderhouden van knotbomen ouder dan 10 jaar waarvoor een overeenkomst werd afgesloten met een looptijd van 7 jaar.
  • een eenmalige subsidie van 1,25 euro/meter voor het onderhouden van houtkanten met een minimale lengte van 50 meter waarvoor een overeenkomst werd afgesloten met een looptijd van 7 jaar.