Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor het nemen van handelskernversterkende maatregelen

Het decreet integraal handelsvestigingenbeleid verwacht van de steden en gemeenten dat zij inspanningen leveren voor het voeren van een kernversterkend winkelbeleid.

Dankzij de ondersteuning van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de stad Deinze krijgen bestaande handelszaken in het kernwinkelgebied (Markt en Tolpoortstraat 1-108) de kans om o.a. hun pand te verfraaien of aan te passen door middel van een premie.

Voor wie

 • eigenaars en uitbaters van bestaande handelspanden in het kernwinkelgebied
 • eigenaars of uitbaters die verhuizen naar het kernwinkelgebied.

Het kernwinkelgebied bestaat uit de Markt en de Tolpoortstraat (van huisnummer 1 tot en met 108).

Komen niet in aanmerking voor de subsidie:

 1. callshop, nachtwinkel, automatenshop, muurwinkel, goktent, sexshop, peepshow, dancing, lunapark, privéclub, telefonieactiviteiten en internet;
 2. financiële of verzekeringsinstelling, immokantoor, interimkantoor en andere kantoren;
 3. vrij beroep, medisch & paramedisch beroep en intellectueel beroep;
 4. onderneming die voor exploitatie over een sociaal-economische vergunning dient te beschikken (opp. boven de 400 m²);
 5. frituur & pittazaak;
 6. elke subsidie is uitgesloten indien het gaat om een verplaatsing van een handelszaak binnen het doelgebied met creatie van nieuwe leegstand in het verlaten handelspand;
 7. nieuwbouw handelspanden

Voorwaarden

De subsidie is van toepassing voor handelspanden:

 • die als zodanig stedenbouwkundig vergund zijn;
 • die in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften;
 • die een oppervlakte beslaan van 20 m² tot 399 m²;
 • die conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van een handelszaak;
 • waar momenteel een handelszaak is gevestigd.

Het handelspand moet ten minste 3 jaar na uitkering van de subsidie zonder onderbrekingen een handelszaak herbergen en het handelspand of handelsfonds mag niet verkocht worden, zoniet moet de subsidie worden teruggestort.

Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover

 • ze in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften;
 • de noodzakelijke vergunningen verkregen zijn;
 • ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van toepassing zijn.

Hoe aanvragen

De subsidie kan enkel aangevraagd worden via het daartoe voorziene aanvraagformulier (incl. de gevraagde documenten), te verkrijgen op de dienst Omgeving (Dienstencentrum Leiespiegel – Brielstraat 2 – 9800 Deinze) of online via de website van de stad.

Bedrag

1. Subsidie voor ondernemers die hun handelszaak verhuizen naar de Markt.

Bedrag van de toelage: een éénmalige toelage van max. 80 % van de aantoonbare verhuiskosten met een max. van € 10.000 aan diegene die een handelszaak op het grondgebied van Deinze verhuist van buiten het kernwinkelgebied naar de Markt van Deinze.

2. Subsidie voor gevelrenovatie of renovatie en inrichting van bestaande handelspanden binnen het kernwinkelgebied.

Bedrag van de toelage: een éénmalige toelage van max. 80 % van de aantoonbare kosten met een max. van € 8.000 voor gevelrenovatie of renovatie en inrichting van een bestaande handelszaak in het kernwinkelgebied en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden die in het reglement zijn opgenomen.

3. Subsidie wonen/werken boven winkels binnen het kernwinkelgebied.

Bedrag van de toelage: een éénmalige toelage van max. 80 % van de aantoonbare kosten met een max. van € 4.000 voor het wonen/werken boven een bestaande handelszaak in het kernwinkelgebied en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden die in dit reglement zijn opgenomen.

4. Subsidie voor het aanpassen of verbouwen van handelszaken in het kernwinkelgebied in functie van het verhogen van de toegankelijkheid voor personen met een fysieke beperking.

Bedrag van de toelage: Een éénmalige toelage van max. 80 % van de aantoonbare kosten met een max. van € 4.000 voor het aanpassen of verbouwen van een bestaande handelszaak in het kernwinkelgebied in functie van de toegankelijkheid voor personen met een fysieke beperking en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden die in dit reglement zijn opgenomen.