Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor het plaatsen van dakisolatie

Je dak of zoldervloer isoleren levert je forse energiewinst op en is goed voor het klimaat.

Laat je je dak- of zoldervloer isoleren? Dan kan je in aanmerking komen voor een subsidie van Fluvius. Alle info daarover vind je op www.fluvius.be.

Bovenop de subsidie van Fluvius kent het stadsbestuur een extra subsidie toe voor het plaatsen van dakisolatie, wanneer dit gebeurt door een geregistreerd aannemer. 

De extra premie van het stadsbestuur bedraagt 4 euro/m2 met een maximum van 300 euro (inclusief BTW) per aanvraag, indien de isolatie wordt aangebracht door een geregistreerde aannemer.

Dit premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief BTW en met alle andere premies in mindering gebracht. De berekening van de subsidie gebeurt op basis van het geïsoleerde dakoppervlak en niet op het aantal m2 aangekocht isolatiemateriaal.

Voor wie

De aanvrager is eigenaar van een gebouw of is gebruiker/huurder van een gebouw dat gelegen is op het grondgebied van Deinze.

Voorwaarden

De subsidie wordt toegekend volgens de subsidievoorwaarden van de districtsbeheerder Fluvius. Belangrijk is dat de installatie gebeurt door een geregistreerd aannemer. 

De extra subsidie van het stadsbestuur wordt automatisch toegekend na aanvraag bij en goedkeuring door Fluvius. 

Hoe aanvragen

De subsidie voor dakisolatie van Fluvius vraag je makkelijk online aan via www.fluvius.be.

De aanvraag van de subsidie bij Fluvius geldt automatisch als aanvraag van de subsidie van de stad Deinze. Fluvius stuurt de gegevens van de aanvrager door naar de stad Deinze. De subsidie wordt toegekend na aanvraag bij en goedkeuring door Fluvius. Je hoeft hiervoor dus geen extra stappen te ondernemen.