Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor het plaatsen van buitenmuurisolatie

Isolatie van buitenmuren zorgt voor een prettig warm huis en een lage energierekening. Je huis houdt de warmte veel beter vast, want er zit een dikke jas omheen.

BENOveren is een samentrekking van BEter reNOveren. Het doel is om je woning niet te renoveren, maar béter te renoveren, en zo je woning zo energiezuinig mogelijk te maken. Doordat je huis energiezuiniger is, verklein je ook de uitstoot van CO2. Daarmee draag je jouw steentje bij tegen de opwarming van de aarde.

De benovatie van woningen is dan ook een prioritaire actie in het klimaatplan van de stad Deinze. Bovenop een Vlaamse subsidie via MijnVerbouwPremie voorziet de stad Deinze daarom in een eigen bijkomende subsidie.

Daarnaast kan je bij de intergemeentelijke vereniging VENECO terecht voor praktische begeleiding via een benovatiecoach en de organisatie van een groepsaankoop.

Op 1 oktober 2022 opende het online loket van Mijn VerbouwPremie voor alle burgers en ondernemingen. Vanaf dan kan je premies voor investeringen in energie-efficiëntie en woningkwaliteit aanvragen, o.a. voor isolatie van jouw woning. Premies voor buitenmuurisolatie van Fluvius zijn voortaan voorzien in Mijn VerbouwPremie. Het online loket is toegankelijk via www.mijnverbouwpremie.be of door in te loggen via Mijn Burgerprofiel.

Voor wie

De aanvrager is eigenaar van een gebouw of is gebruiker/huurder van een gebouw dat gelegen is op het grondgebied van Deinze.

Voorwaarden

De subsidie door stad Deinze wordt toegekend volgens de subsidievoorwaarden van MijnVerbouwPremie. De extra subsidie van het stadsbestuur wordt toegekend na aanvraag bij en goedkeuring door MijnVerbouwPremie

Hoe aanvragen

De goedkeuring van de Mijn VerbouwPremie geldt automatisch als aanvraag voor de aanvullende premie van de stad Deinze. Je hoeft hier dus geen extra stappen voor te ondernemen.

Meer info