Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor de aanleg van lijnvormige landschapselementen

Hagen, heggen en houtkanten zijn uit ons landschap aan het verdwijnen. Deze landschapselementen hebben nochtans veel positieve effecten: ze dragen bij aan de biodiversiteit, zorgen voor ecologische verbindingen, verbeteren het lokale microklimaat en zorgen voor de opvang van hemelwater en het voorkomen van erosie.

Daarom geeft Stad Deinze een subsidie voor het aanplanten van hagen, heggen en houtkanten.

Voorwaarden

  • Het terrein waarop de aanplant gebeurt, ligt buiten een private tuin en de aanplant heeft een landschappelijke functie.
  • De aanvrager is niet geregistreerd als actieve land- of tuinbouwer met een landbouwernummer bij het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.
  • Er dient minstens 50 meter en maximum 99 meter haag, heg of houtkant te worden aangelegd. Vanaf 100 meter aanplant kan je terecht bij de provincie Oost-Vlaanderen met de actie 'beplant het landschap'.
  • Inheemse hagen moeten bestaan uit een of meerdere van de soorten opgenomen in de lijst in bijlage. Inheemse heggen en houtkanten moeten bestaan uit minimaal drie van de soorten opgenomen in de lijst in bijlage, waarbij elke soort minstens 10% van de beplanting uitmaakt.
  • Aanplanten kan van oktober tot maart, maar niet als het vriest, als de grond verzadigd is of bij hevige wind.
  • In een strook van 1 meter rond de haag, heg of houtkant worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.
  • Heraanplant ter vervanging van eerder gesubsidieerd plantgoed komt niet in aanmerking voor de subsidie.
  • De aanplant moet uitgevoerd worden conform alle bestaande wetten, reglementen en gebruiken voor dergelijke aanplantingen.

Hoe aanvragen

Via het aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina).

De aanvraag gebeurt vanaf 6 maanden en binnen 1 jaar na de aanplant van haag, heg of houtkant.

Bedrag

De subsidie bedraagt 80% van de aankoopprijs van het plantgoed, met een maximumbedrag van 3 euro per meter haag, 2 euro per meter heg en 1 euro per meter en per rij houtkant.