Gemeente Stad Deinze

Subsidie voor nieuwe handelszaken in de Tolpoortstraat

Maak een afspraak

Stad Deinze wil zich verder profileren als winkelstad. Vooral de Tolpoortstraat moet worden aangepakt. Daarom geeft de Stad subsidies aan nieuwe handelszaken in de Tolpoortstraat.

Voorwaarden

Je kan een subsidie aanvragen als voldaan is aan volgende voorwaarden.

 • Het betreft:
  • een nieuwe handelszaak
  • of een commerciële onderneming in het doelgebied die na een overname opnieuw uitgebaat wordt
  • of een handelszaak in het doelgebied die wegens economische groei genoodzaakt is uit te wijken naar een ander leegstaand pand in het doelgebied met een minimale uitbreiding van 25% commerciële oppervlakte.
 • De nieuwe handelszaak is minstens 5 dagen per week geopend.
 • Je bent in orde met alle vereiste vergunningen voor de nieuwe handelszaak en het handelspand.
 • Er is voldaan aan de wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van een nieuwe handelszaak.
 • Je kan een ondernemings- of businessplan voorleggen dat minimaal volgende onderdelen bevat:
  • een projectvoorstel
  • een commerciële nota
  • een financiële nota
 • Je verbindt er ertoe de handelszaak gedurende ten minste drie achtereenvolgende jaren in stand te houden. De termijn van drie jaar begint te lopen de dag na de toekenning van de subsidie door het college van burgemeester en schepenen.
 • Je kan een attest voorleggen dat je geen achterstal hebt bij btw/belastingen/RSZ.

Hoe aanvragen

Vul het aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina) in en bezorg het aan de dienst Lokale Economie. Dien de aanvraag in binnen 3 maanden na de opening van de nieuwe handelszaak.

Bij het aanvraagformulier moet je volgende documenten toevoegen:

 • een kopie van inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen;
 • een bewijs van inschrijving bij een sociale verzekeringskas voor een zelfstandig hoofdberoep;
 • een kopie van de huurovereenkomst/notariële koopakte van het handelspand waarvoor de subsidie aangevraagd wordt;
 • bewijsstukken (facturen, contracten, …) tot staving van een investering in de nieuwe handelszaak of handelspand ten bedrage van:

a) minimum 5.000 euro (exclusief btw) voor elke nieuwe commerciële onderneming 
 waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) vereist
 is en die gelegen is op het gelijkvloers;

b) minimum 2.500 euro (exclusief btw) voor elke commerciële onderneming die na een overname opnieuw uitgebaat wordt en die gelegen is op het gelijkvloers;

 • een ondernemings- of businessplan, dat bestaat uit een projectvoorstel, een commerciële nota en een financiële nota;
 • een attest waaruit blijkt dat er geen achterstal is bij btw/belastingen/RSZ.

Bedrag

 • Subsidie voor een nieuwe commerciële vestiging waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) vereist is en die gelegen is op het gelijkvloers: 10.000 euro
 • Subsidie voor een commerciële onderneming die na een overname opnieuw uitgebaat wordt en die gelegen is op het gelijkvloers: 2.500 euro.
 • Subsidie voor handelszaken, die door economische groei genoodzaakt zijn om uit te wijken naar een ander leegstaand pand binnen het doelgebied met een minimale uitbreiding van 25% commerciële oppervlakte: 10.000 euro.