Gemeente Stad Deinze

Stemmen bij volmacht

Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken

Wanneer je om een geldige reden niet zelf kan gaan stemmen, kan je een andere kiezer een volmacht geven. In dat geval heb je een volmachtformulier nodig waarmee je een ander een volmacht geeft. 

Op het volmachtformulier duid je aan om welke reden je niet kan gaan stemmen. Ga daarna met je volmachtformulier naar je arts, werkgever, gemeente of instelling die de reden van afwezigheid bevestigt op het formulier.

Geldige reden Bevestiging door
ziekte of handicap arts
je moet werken werkgever of in geval van verklaring op eer bij dienst Burgerzaken
toestand van vrijheidsberoving directie van de penitentiaire instelling
geloofsovertuiging religieuze overheid
studieredenen onderwijsinstelling
verblijf in het buitenland door de dienst Burgerzaken op basis van bewijsstukken of van verklaring op eer

Aan wie kan je een volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer die voor dezelfde verkiezing stemrecht heeft als jou. 

Wat moet de volmachtkrijger doen op de dag van de verkiezingen?

Op 9 juni gaat de persoon aan wie je volmacht hebt gegeven eerst zelf stemmen. Pas daarna kan deze persoon voor jou stemmen met volmacht.

Hij/zij moet voor jou gaan stemmen in jouw stembureau en volgende documenten meebrengen:

  • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier,
  • zijn/haar eigen oproepingsbrief,
  • zijn/haar eigen identiteitskaart.

Wat als je liever geen volmacht geeft?

De stemming is vanaf 18 jaar verplicht. Is het echter niet mogelijk om een volmacht te geven, dan kan je de redenen van je onthouding aan de vrederechter meedelen. Dit kan door de oproepingsbrief, samen met de nodige verantwoordingsstukken over te maken aan de vrederechter.

Je kan deze documenten afgeven aan het onthaal van Leiespiegel of het gemeentehuis Nevele, of sturen naar:

Dienstencentrum Leiespiegel
Dienst Burgerzaken – Verkiezingen
Brielstraat 2 – 9800 Deinze

Je kan ook aan een familielid of vriend vragen om naar het stembureau te gaan waar je moet stemmen, en aan de voorzitter van dat stembureau volgende documenten afgeven:

  • het bewijs van de reden waarom je niet kan stemmen;
  • je oproepingsbrief;
  • een brief waarin je de reden uiteenzet en die je ondertekent.