Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Stemmen bij volmacht

Wanneer je om een geldige reden niet zelf kan gaan stemmen, kan je een andere kiezer een volmacht geven. In dat geval heb je volmachtformulier nodig waarmee je een ander een volmacht geeft. Een tweede verplichting is een attest dat bewijst dat je niet zelf kan gaan stemmen. Welk attest hangt af van de reden van de volmacht.

Geldige reden Attest
medische redenen medisch attest van arts
om beroeps- of dienstredenen in buitenland attest van werkgever
je moet werken attest van werkgever
je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger attest uitgereikt door de burgemeester
je bevindt je in toestand van vrijheidsberoving attest van de inrichting
geloofsovertuiging attest van religieuze overheid
studieredenen attest van instelling
tijdelijk verblijf buitenland (vakantie, ...) attest uitgereikt door de dienst burgerzaken

Aan wie kan je een volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer die voor dezelfde verkiezing stemrecht heeft als jou. Er zijn geen andere voorwaarden.

Wat moet de volmachtdrager doen?

De volmachtdrager moet voor jou gaan stemmen in jouw stembureau. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben:

  1. het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;
  2. het bijbehorend attest;
  3. zijn eigen oproepingsbrief;
  4. zijn eigen identiteitskaart;
  5. oproepingsbrief van de volmachtgever.

Wat als je liever geen volmacht geeft?

De stemming is verplicht. Is het echter niet mogelijk om een volmacht te geven, dan kan je de redenen van je onthouding aan de vrederechter meedelen. Dit kan door de oproepingsbrief, samen met de nodige verantwoordingsstukken over te maken aan de vrederechter.

Je kan deze documenten afgeven aan het onthaal van de Leiespiegel of gemeentehuis Nevele, of sturen naar:
Dienstencentrum Leiespiegel
Dienst Burgerzaken – Verkiezingen
Brielstraat 2 – 9800 Deinze

Je kan ook aan een familielid of vriend vragen om naar het stembureau te gaan waar je moet stemmen, en aan de voorzitter van dat stembureau het volgende af te geven:

  • het bewijs van de reden waarom je niet kan stemmen;
  • je oproepingsbrief;
  • een brief waarin je de reden uiteenzet en die je ondertekent.