Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Voor het bouwen, verbouwen of herbouwen van een onroerend goed is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning vereist.

Ook voor het plaatsen van verplaatsbare inrichtingen, ontbossen, wijzigen reliëf, vellen hoogstammige bomen, aanleg opslagruimte schroot en gebruikte voertuigen is meestal een omgevingsvergunning nodig.

Een aantal zaken zijn vrijgesteld van vergunning onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor hoeft u helemaal niets te doen.

Vrijstelling vergunningsplicht

Een deel van de werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, kan gebeuren met een melding. Dit zijn meestal de eenvoudige en kleinere verbouwingen of uitbreidingen.

Meldingsplicht

Hoe aanvragen

U kan het dossier digitaal indienen via het omgevingsloket.


Aanvragen waarvoor de medewerking van een architect niet is verplicht kunnen aan de hand van deze formulieren en addenda nog steeds analoog worden ingediend bij de dienst omgeving.

Meer info

Contacteer de dienst omgeving.