Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Voor het bouwen, verbouwen of herbouwen van een onroerend goed is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning vereist.

Ook voor het plaatsen van verplaatsbare inrichtingen, ontbossen, wijzigen reliëf, vellen hoogstammige bomen, aanleg opslagruimte schroot en gebruikte voertuigen is meestal een omgevingsvergunning nodig.

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Heeft u toch een vergunning of melding nodig, dan kunt u die in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket. Dat is een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket.
Meer info over kleine werken op en rond een gebouw vind je op het omgevingsloket.

Hoe aanvragen

Je kan het dossier digitaal indienen via het omgevingsloket.

Aanvragen waarvoor de medewerking van een architect niet is verplicht kunnen aan de hand van deze formulieren en addenda nog steeds analoog worden ingediend bij de dienst omgeving.

Meer info

Contacteer de dienst omgeving.