Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Stedenbouwkundige vergunningen

Voor het bouwen, verbouwen of herbouwen van een onroerend goed is in de meeste gevallen een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Ook voor het plaatsen van verplaatsbare inrichtingen, ontbossen, wijzigen reliëf, vellen hoogstammige bomen, aanleg opslagruimte schroot en gebruikte voertuigen is een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Een aantal zaken zijn vrijgesteld van vergunning onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor hoeft u helemaal niets te doen.

Vrijstelling vergunningsplicht

Een deel van de werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, kan gebeuren met een melding. Dit zijn meestal de eenvoudige en kleinere verbouwingen of uitbreidingen.

Meldingsplicht

Hoe aanvragen

Aan de hand van formulieren enĀ een aanstiplijst.

Het dossier wordt ingediend bij de dienst omgeving.

Daarnaast is er ook een mogelijkheid om het dossier digitaal in te dienen via het omgevingsloket.

Meer info

Contacteer de dienst omgeving.