Gemeente Stad Deinze

Stedenband KeMoPoDi

Sinds 2010 werken Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele samen in een stedenband met Keur Moussa, Pout en Diender (afgekort KeMoPoDi) in Senegal. Na de fusie zetten Deinze en Lievegem de stedenband verder.

Deze stedenband is uniek omwille van zijn intergemeentelijk karakter en door de betrokkenheid van 11 scholen.

Wat doet de stedenband?

Er zijn heel wat inleef- en werkreizen naar KeMoPoDi geweest en Senegalese delegaties zijn ook op bezoek geweest bij ons. Naast de uitwisselingen en de scholenbandwerking ondersteunt de stedenband een aantal projecten:

  • een oplossing bieden voor het grote afvalprobleem in de KeMoPoDi-gemeenten
  • kwaliteit van het onderwijs in de partnerscholen verbeteren: nieuwe klaslokalen bouwen, de sanitaire voorzieningen verbeteren, schoolmateriaal voorzien, ... De leerlingen uit Deinze en Lievegem organiseren hiervoor allerlei leuke inzamelacties. De scholenprojecten kunnen gerealiseerd worden met een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen. 
  • inzetten op bestuurskrachtversterking van de KeMoPoDi-besturen. Lokale besturen in Senegal krijgen van de nationale overheid heel wat nieuwe bevoegdheden zoals onderwijs, milieu, gezondheidszorg, maar hebben vaak te weinig middelen. Met onze ervaring kunnen we onze drie partnergemeenten voorbereiden op de vele uitdagingen die op hen afkomen. We werken voor bestuurskrachtversterking samen met heel wat andere stedenbanden Vlaams, Federaal en internationaal in een federaal stedenbandprogramma. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten is de overkoepelende coördinator van dit programma.
  • Mondiale vorming met het “stedenbandhuisje”. Ook voor dit project konden we rekenen op steun van provincie Oost-Vlaanderen. Het huisje staat vol met ervaringsgericht materiaal ontwikkeld door Studio Globo voor de vier graden van het basisonderwijs. Denk aan muziekinstrumenten, lesmateriaal, filmpjes, verkleedmateriaal, creatieve doe-opdrachten, speelplaatsspelletjes. Scholen kunnen zo op een tastbare manier werken rond Senegal en maken ook kennis met onze stedenband met KeMoPoDi (de gemeenten Keur Moussa, Pout en Diender). Wanneer het huisje op een school staat geven vrijwilligers van Lievegem en Deinze vertelmomenten in de klas, begeleiden muziek en culinaire beleving, gaan creatief aan de slag met zandschilderingen. Wil je hier ook aan meehelpen, laat het dan weten!

Stedenbandnieuws

Regionaal ontmoetingsmoment in Benin

Van 2 tot 6 december 2019 nam de stedenband deel aan een regionaal ontmoetingsmoment van West-Afrikaanse steden en gemeenten uit Marokko, Niger, Senegal en Benin die een stedenband hebben met 9 Vlaamse gemeenten. Het was een unieke conferentie waar we heel wat informatie en kennis uitwisselden om onze samenwerking te versterken. Een verslag over dit ontmoetingsmoment, georganiseerd door de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), kan je onderaan deze pagina downloaden.

We nemen voor het eerst deel aan een federaal stedenbandprogramma. 

 
Het is de eerste keer dat we samen met 2 andere Senegalese stedenbanden, Sint-Niklaas/Tambacounda en Zemst/Sokone werken aan een federaal Senegalprogramma 2022-2026. In totaal doen er 15 Belgische gemeenten mee die een stedenband hebben niet alleen in Afrika maar ook in Zuid-Amerika. De bedoeling is om de besturen te versterken, zodat er een goede dienstverlening is van de gemeenten naar de bevolking, er een goede samenwerking is tussen de bevolking en de gemeenten en een sterke democratische basis wordt uitgebouwd, een hoeksteen voor vrede. De federale subsidie bedraagt tussen de 30.000 euro tot 40.000 euro per jaar.

 
Voor dit programma is er een nauwe samenwerking met vrijwilligers van onze stedenbandraad, dit zorgt ervoor dat er steeds afgetoetst wordt met een breder netwerk van mensen die al heel wat ervaring hebben in KeMoPoDi. Die samenwerking tussen de gemeente Lievegem en Deinze en de bevolking is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie dat we ook willen bereiken op een breder niveau rond het afvalbeleid in KeMoPoDi. De gemeenten zullen het afvalbeleid organiseren via een Intercommunale structuur, dit is een pioniersproject in Senegal, waar we best wel trots op mogen zijn. 

  
Wat willen we realiseren in deze 5 jaar?

  • Er worden 15 pilootprojecten opgestart waaronder afvalophaling, stockering, afvalverwerking, recyclage, compostering en consuminderen van afval.
  • Jongeren en vrouwen worden ondersteund om groene ondernemingen op te zetten.
  • Er zal ook veel aandacht zijn voor sensibilisering van de bevolking en de scholen.

Zin om mee te helpen?

Heb je interesse om de stedenband mee uit te bouwen? Neem dan contact op met de dienst welzijn - Lokaal mondiaal beleid.

Er zijn vele thema’s waarrond kan worden gewerkt, zoals projecten (afval, gezondheid, scholenbandwerking, …), het organiseren van evenementen, uitwerken van educatief materiaal, uitwisselingen, jeugdwerking en duurzame ontwikkeling.