Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Stedelijke adviesraad voor personen met een handicap

De stedelijke adviesraad voor personen met een handicap (STAPH) geeft advies aan het stads- en OCMW-bestuur over de woon-, werk-, ontspannings- en leefsituatie van personen met een handicap.

De STAPH heeft ook een permanente bewustmakingsopdracht naar de overheid en de bevolking en coördineert initiatieven ten behoeve van personen met een handicap.