Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Stedelijke adviesraad voor personen met een handicap

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Zodra de statuten en de samenstelling van de adviesraad voor personen met een handicap van de fusiestad zijn goedgekeurd, zullen deze hier te vinden zijn.

 

De stedelijke adviesraad voor personen met een handicap (STAPH) geeft advies aan het stads- en OCMW-bestuur over de woon-, werk-, ontspannings- en leefsituatie van personen met een handicap.

De STAPH heeft ook een permanente bewustmakingsopdracht naar de overheid en de bevolking en coördineert initiatieven ten behoeve van personen met een handicap.