Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Stadssecretaris

De stadssecretaris Stefanie De Vlieger is samen met de diensten en de leden van het college belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Zij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en het college bij en staat in voor de notulering ervan.

Conform de wet en binnen de afspraken met het schepencollege behartigt de stadssecretaris de administratieve coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie.

Contact: stefanie.devlieger@deinze.be.