Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Stad verkoopt onder voorwaarden eigendom Markt 36 - Café Philo

Gepubliceerd op  dinsdag 31 januari 2017

Stad Deinze werkt reeds een aantal jaren aan de realisatie van het stadsvernieuwingsproject "Deinze 2020". Deze stadsvernieuwing gebeurt aan de hand van een integrale visie voor de ontwikkeling van de stadskern. Deze visie heeft zowel betrekking op de publieke ruimte, publieke gebouwen als private initiatieven en vormt een ruimtelijk kader voor de stedelijke ontwikkeling van de stadskern.

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 januari 2017 besloten over te gaan tot de procedure "verkoop onder voorwaarden" van haar eigendom "Markt 36 – Café Philo".

Op deze eigendom wil de stad, in samenwerking met een private partner, een kwalitatief en duurzaam project realiseren binnen een stedelijke context.

Selectie- en toewijzingsfase

Het verkoopdossier bestaat uit een selectiefase (1e fase) en een toewijzingsfase (2e fase).

Selectiefase

In de 1e fase kunnen projectontwikkelaars hun kandidatuur stellen.

Het stadsbestuur zal de tijdig ingediende kandidaturen controleren op volledigheid en regelmatigheid en beoordelen aan de hand van de in het verkoopdossier opgenomen uitsluitingsgronden, selectiecriteria en visienota.

Indiening van de kandidatuurstelling 1e fase: 10 maart 2017 (ten laatste om 12 u.) bij het stadsbestuur Deinze, t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2 te 9800 Deinze.

Maximum 3 private partners zullen geselecteerd worden om door te gaan naar de 2e fase.

Toewijzingsfase

In de 2e fase, toewijzingsfase, zal Stad Deinze aan de geselecteerden vragen om een project- en financieel voorstel op te maken, waarbij de private partner rekening dient te houden met de financiële haalbaarheid, maar ook met de duurzaamheid en de kwaliteit en diversiteit van het projectvorstel. Het stadsbestuur voorziet in deze fase een vergoeding van 3.000,00 euro (excl. BTW) als tussenkomst in de kosten, voor elk van de indieners die een volledig en regelmatig projectvoorstel hebben ingediend en die de verkoop onder voorwaarden niet toegewezen kregen.

Aan de private ontwikkelaar met het meest geschikte projectvoorstel (op basis van de 3 bovenvermelde criteria) zal de eigendom verkocht worden (minimumprijs 645.000 euro) zodat de projectontwikkelaar zijn project kan realiseren.

De bundels (selectiefase en toewijzingsfase) kunnen aangevraagd worden via omgeving@deinze.be.