Gemeente Stad Deinze

Info voor sportclubs

Ondersteuning sportverenigingen

Stad Deinze kent beleids- en impulssubsidies toe aan erkende sportverenigingen.

Voor wie

De beleidssubsidies worden toegekend aan erkende sportverenigingen en de impulssubsidie aan de erkende sportverenigingen met een kwaliteitsvolle jeugdwerking.

Voorwaarden

Erkenning

Subsidies 

Beleidssubsidies

Impulssubsidies

Hoe aanvragen

Erkenning

Subsidies 

Sportverenigingen die erkend zijn in categorie A of B kregen de formulieren per post en per e-mail toegestuurd en kunnen hun aanvraag voor subsidies met de nodige bijlagen voor 30 juni 2023 indienen bij de dienst Sport en Recreatie.

Relevante producten