Gemeente Stad Deinze

Info voor sportclubs

Ondersteuning sportverenigingen

Stad Deinze kent beleids- en impulssubsidies toe aan erkende sportverenigingen.

Voor wie

De beleidssubsidies worden toegekend aan erkende sportverenigingen en de impulssubsidie aan de erkende sportverenigingen met een kwaliteitsvolle jeugdwerking.

Voorwaarden

Erkenning

Subsidies 

Beleidssubsidies

Impulssubsidies

Hoe aanvragen

Erkenning

Subsidies 

Sportverenigingen die erkend zijn in categorie A of B kregen de formulieren per post en per e-mail toegestuurd en kunnen hun aanvraag voor subsidies met de nodige bijlagen voor 30 juni 2022 indienen bij de Dienst Sport & Recreatie.

De kosten van de VTS-opleidingen die trainers eventueel gevolgd hebben in sportjaar 2020-2021 zullen mee in rekening genomen worden bij de berekeningen van sportjaar 2021-2022. Vergeet deze niet bij te voegen.

Relevante producten