Gemeente Stad Deinze

Info voor sportclubs

Ondersteuning sportverenigingen

Stad Deinze kent beleids- en impulssubsidies toe aan erkende sportverenigingen.

Voor wie

De beleidssubsidies worden toegekend aan erkende sportverenigingen en de impulssubsidie aan de erkende sportverenigingen met een kwaliteitsvolle jeugdwerking.

Voorwaarden

Erkenning

Subsidies 

Beleidssubsidies

Impulssubsidies

Hoe aanvragen

Erkenning

Subsidies 

Door de coronamaatregelen verliep de georganiseerde sportbeoefening in het sportjaar van 1 juni 2020 tot en met 30 juni 2021 zeer beperkt en ongelijk voor de verschillende sporttakken en leeftijdsgroepen.

De gemeenteraad besliste, na positief advies van de sportraad, op 22 juni 2021 om in 2021 geen rekening te houden met de activiteiten, maar dezelfde bedragen toe te kennen als deze die uitbetaald werden eind 2020. Hiervoor hoeven de sportverenigingen niets te doen.

De bedragen voor de impulssubsidies (jeugdwerking) zullen wat wijzigen omdat de terugbetaling van de kosten voor VTS-opleidingen van trainers worden afgetrokken. Deze worden uiteraard geen 2 keer terugbetaald.

De kosten van de VTS-opleidingen die trainers eventueel gevolgd hebben in sportjaar 2020-2021 zullen mee in rekening genomen worden bij de berekeningen van sportjaar 2021-2022.

Relevante producten