Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Spoorwerken Hansbeke + rondweg

Infrabel start met het aanleggen van een derde en vierde spoor in het baanvak tussen Landegem en Aalter. Dit kadert in een aanleg van vier sporen tussen Gent en Brugge. Dit project is een samenwerking tussen Infrabel, AWV, NMBS, Aquafin, TMVW, aannemer Van Laere en stad Deinze. Meer info: www.infrabel.be

Infomarkt

Het project, de fasering en de impact van de werken werden voorgesteld tijdens een infomarkt op donderdag 6 juni 2019, tussen 17 en 20 u. in de gemeentezaal van Hansbeke. Onderaan deze pagina kan je de informatiepanelen downloaden van de infomarkt. 

Inhoud werken

 • Voorbereidende werken en nutswerken, sloopwerken.
 • Archeologisch onderzoek aan beide zijden van de spoorlijn en in het tracé van de rondweg.
 • Het aanleggen van de beddingswerken in functie van het derde en vierde spoor tussen station Landegem en station Aalter, inclusief de renovatie en het verlengen van bestaande duikers, alle bijhorende kunstwerken, hydraulica.
 • Het verplaatsen en het heraanleggen van volgende wegenis en indien nodig verplaatsing van de langsgrachten:
  • het verplaatsen van een gedeelte van de Lambroekstraat ter hoogte van de Merendreestraat;
  • het aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad langs de reeds verplaatste Merendreestraat;
  • het verder verplaatsen van een gedeelte van de Merendreestraat en het verder aanleggen van het dubbelrichtingsfietspad, de inclusief DWA- en RWA-leiding in de nieuwe rijweg;
  • het heraanleggen van de Zandestraat en het verplaatsen van de Reibroekstraat, inclusief DWA- en RWA-leiding in de nieuwe rijwegen;
  • het verplaatsen van de Borluutlaan langsheen de spoorlijn;
  • het verplaatsen van een gedeelte van de Kerkakkerstraat, inclusief DWA- en RWA-leiding in de nieuwe rijwegen;
  • het aanleggen van een nieuwe fietsinfrastructuur, ten noorden van het spoor vanaf de kruising met de Kerkakkerstraat tot en met de gemeentegrens met Aalter (Ijzerenwegwegel);
  • het aanleggen van een dienstweg ten zuiden van het spoor (Dorpsmolenweg);
  • het verplaatsen van de Kippendonkstraat.
 • Het opbreken van bestaande spooronderdoorgang ter hoogte van de Melkerijstraat.
 • Het bouwen van de rondwegtunnel Hansbeke: de ondertunneling van bestaande en nieuwe sporen, Zandestraat en Merendreestraat. De nieuwe weg verlaat de Nevelestraat (N437) aan de Rostraat (via een nieuwe rotonde) en sluit iets voorbij de Voordestraat terug aan op Hansbekedorp-Vaartstraat (N461). Naast de rondweg komt er een dubbelrichtingsfietspad tussen de Rostraat en de Zandestraat.
 • Het sluiten van de overweg en het vernieuwen van het station te Hansbeke:
  • het bouwen van een nieuwe voetgangers- en fietserstunnel aan het station Hansbeke
  • het aanleggen van trappen en toegangshellingen naar de perrons
  • het aanleggen van perrons
  • het aanleggen van een stationsplein aan de noordzijde van het spoor
  • het aanleggen van bijhorende parkingzone in de Merendreestraat en Zandestraat
  • het plaatsen van nieuwe fietsenstallingen.
 • Het afsluiten van het spoorwegdomein met een draadafsluiting of met geluidsmuren.
 • Het aanplanten van straatbomen en struikgewas langsheen de rondweg, het aanplanten van klimplanten bij de geluidsmuren.

Verkeershinder

Het archeologisch onderzoek liep van 11 februari tot begin juni 2019.

De voorbereidende nutswerken duurden tot mei 2019.

Op 8 augustus 2019 startten de werken voor het bouwen van een nieuwe onderdoorgang tussen de Zandestraat en Merendreestraat. Deze werken zullen duren tot en met 7 augustus 2020. In de Zandestraat (het deel tussen Nevelestraat en kruispunt met de Donkerstraat) is alleen plaatselijk verkeer toegelaten. De bewoners kunnen hun woning bereiken via een wegomlegging langs de Nevelestraat en de Grote Merestraat en Brugseheirweg.

Op 7 oktober 2019 startte de aanleg van de rotonde in de Nevelestraat (N437) ter hoogte van de Rostraat aan het beginpunt van de rondweg. Hiervoor is de Nevelestraat afgesloten. Er werden nutsleidingen verplaatst, rioleringen aangelegd en funderings- en wegenwerken uitgevoerd. Helaas is het door de weersomstandigheden onmogelijk de wegenwerken in de Nevelestraat te voltooien voor het kerstverlof. De wegomleggingen blijven de komende weken van toepassing. De aannemer doet de nodige inspanningen om de asfaltwerken zodra mogelijk te laten doorgaan in de tweede helft van januari 2020.

Er gelden volgende wegomleggingen:

 • verkeer komende van Hansbekedorp richting Nevele volgt een omlegging via de Grote Merestraat, Reibroekstraat en Boerestraat.
 • verkeer komende van Nevele richting Hansbekedorp volgt een omlegging via de Rostraat, Palestraat, Zandestraat, Brugseheirweg en Grote Merestraat.

Op deze omleggingen geldt éénrichtingsverkeer, uitgezonderd op de straatgedeelten Zandestraat, Brugseheirweg, Grote Merestraat en Reibroekstraat (tot Ostijnstraat). Fietsen is toegestaan in beide rijrichtingen. Fietsers kunnen een kortere weg nemen via Ostijnstraat en Nieuwetuinstraat. Om sluipverkeer te vermijden is het niet toegestaan om de Ostijnstraat met voertuigen in te rijden via de Boersetraat of Dalestraat.