Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Speelstraten

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode tijdens de zomervakantie van 9 u. tot 20 u. kan afgesloten worden voor alle verkeer. Enkel wie in de straat woont, mag de straat in met de wagen. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

Voorwaarden

  • Er is een snelheidsbeperking van 50 km per uur of minder in de straat.
  • Er rijdt geen openbaar vervoer door de straat.
  • Er worden geen handelsactiviteiten of vrije beroepen uitgeoefend waar doorgaand verkeer voor gewenst is: bv. logopedist, tandarts, kinesist, verzekeringsagent, schilderswinkel, … 

Hoe aanvragen

Wil je van jouw straat een speelstraat maken, dan moet je ook jouw buren betrekken. 2/3 van de gezinshoofden van de straat moeten akkoord gaan. Ook moet er een verklaring zijn van minimaal twee personen dat zij de taak van de peter/meter op zich nemen. Deze moeten meerderjarig zijn en in de straat wonen.

Wij onderzoeken vervolgens of jouw straat een speelstraat kan worden. 

Interesse om van jouw straat een speelstraat te maken? Neem contact op met de jeugddienst of download alle nodige formulieren voor de aanvraag van een speelstraat hieronder.

Aanvragen voor de zomervakantie 2019 kunnen niet meer ingediend worden.