Gemeente Stad Deinze

Speelterreintjes

In verschillende wijken in Deinze zijn er speelpleintjes. De jeugddienst is verantwoordelijk voor de aanleg en inrichting van deze wijkspeelpleintjes.

Een duidelijk overzicht van de speelpleintjes vind je in de speelpleingids, die je onderaan deze pagina kan downloaden.

Meters en peters

Er wordt voor de stedelijke speelpleintjes gewerkt met meters en peters die fungeren als contactpersoon tussen de buurt van het speelpleintje en de stedelijke jeugddienst.

Wat houdt dit meter- of peterschap in?

 • Contactpunt tussen jeugddienst en speelplein
 • Aanspreekpunt voor de buurt
 • Ambassadeur voor verdraagzaamheid t.a.v. spelende kinderen
 • Eventueel organisatie activiteiten/acties op het speelplein
 • Melden van overlast
 • Samen met de stadsdiensten oplossingen zoeken
 • Doorgeven van defecten
 • Doorgeven van onderhoudsproblemen
  • Toestellen
  • Groenonderhoud

Wat mogen meters en peters van de stad verwachten?

 • Opvolging van de meldingen
 • Opvolging van onderhoud
 • Een luisterend oor bij overlast
 • Zoeken naar een goede oplossing
 • Inspraakmogelijkheid
 • Overlegmomenten
 • Ondersteuning bij activiteiten/acties

Heb je interesse om meter of peter van een speelplein te worden, aarzel dan niet om de jeugddienst te contacteren.

Waar zijn er speelpleintjes?

In het overzicht van de speelpleintjes hieronder vind je naast de locatie van elk speelplein ook de contactgegevens van meter(s) of peter(s).

Astene

Bachte-Maria-Leerne

 • Ooidonkdreef
 • Duboisdreef
 • Lintakkerweg 

Deinze

Gottem

 • Dorpsweide (achter dorpsplein Gottem)

Grammene

 • Harrelstraat

Hansbeke

 • in de tuin van het Cultuurhuis, Hansbekedorp 10

Landegem

Meigem

 • Alfons Van Zandyckestraat
   John Verstuyft 

Merendree

 • Jan Burssensstraat
 • Kerselare

Nevele

 • Skatepark naast sporthal Oostbroek
 • Speelplein Wallenbulk aan woonzorgcentrum Ter Leenen

Petegem

Poesele

 • Paepestraat (aan het sportterrein in de Paepestraat)

Sint-Martens-Leerne

 • Albijn Van Den Abeelestraat

Vinkt

 • Aarseleweg (achter Sint-Pieterszaal)

Vosselare

 • Oudehofstraat 

Wontergem

Zeveren