Gemeente Stad Deinze

Sociaal tarief

Rechthebbenden krijgen een korting op de deelnamebijdrage voor sport- en jeugdkampen, sportactiviteiten en speelpleinwerking.

Hoe aanvragen

Wie denkt recht te hebben op een sociaal tarief moet voorafgaand aan de inschrijving een bewijs binnenbrengen bij

 • de dienst Sport en Recreatie: voor sportlessen of sportkampen
 • de Jeugddienst: voor jeugdactiviteiten, jeugdkampen of speelpleinwerking.

Wie heeft recht op het sociaal tarief en hoe moet je dit bewijzen?

 • Om recht te hebben op sociaal tarief moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • inwoner zijn van Deinze, Zulte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Nazareth of De Pinte of er zijn/haar/hun gewoonlijke verblijfplaats hebben binnen een zorginstelling;
  • én behoren tot één van de onderstaande categorieën:
   • recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen
    Bewijs: attest van het ziekenfonds (een klevertje volstaat niet)
   • toegelaten zijn tot collectieve schuldenregeling bij een erkend schuldbemiddelaar.
    Bewijs: attest van de rechtbank
   • in het bezit zijn van een EDC (European Disability Card)
    Bewijs: EDC kaart
   • pleegkinderen
    Bewijs: toelating via pleegzorg Oost-Vlaanderen

  Behoor je niet tot één van bovenstaande categorieën maar verkeer je toch in een sociaal en/of financieel precaire situatie, neem dan contact op met het Sociaal Huis/OCMW. Een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis/OCMW voert een beperkt sociaal onderzoek.

Opgelet: dit moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Bedrag

Hoeveel korting krijg je?

 • Deelnamebijdrage sportlessen: 80% korting op tarief
 • Deelnamebijdrage sport- en jeugdkampen 3, 4 of 5 dagen: 80% korting op tarief