Gemeente Stad Deinze

Sociaal tarief

Rechthebbenden krijgen een korting op de deelnamebijdrage voor sport- en jeugdkampen, sportactiviteiten en speelpleinwerking.

Hoe aanvragen

Wie heeft recht op het sociaal tarief en hoe moet je dit bewijzen?

Wie meent recht te hebben op een sociaal tarief dient voorafgaand aan de inschrijving een bewijs binnen te brengen bij de dienst sport en recreatie (voor sportlessen of sportkampen) of jeugddienst (voor jeugdactiviteiten, jeugdkampen of speelpleinwerking):

  • Inwoners van Deinze die recht hebben op een leefloon of een equivalent leefloon.

Bewijs: attest van het sociaal huis

  • Inwoners die in budgetbeheer zijn via sociaal huis Deinze. Inwoners die in collectieve schuldenregeling zijn.

Bewijs: attest budgetbeheer of attest CSR

  • Inwoners van Deinze die een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds krijgen.

Bewijs: klever van het ziekenfonds

  • Personen die verblijven in een instelling in Deinze (alleen voor activiteiten van de dienst sport en recreatie en de jeugddienst).

Bewijs: attest van de instelling

Opgelet: dit dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden!

Bedrag

Deelname aan sportactiviteiten / jeugd- en sportkampen van de dienst sport en recreatie en jeugddienst:

  • Deelnamebijdrage sportlessen: 40% korting op tarief
  • Deelnamebijdrage sport- en jeugdkampen 3, 4 of 5 dagen: 40% korting op tarief
  • Uitzondering: sportweek aan zee; deelnamebijdrage van 265 euro / geen sociaal tarief van toepassing