Gemeente Stad Deinze

Sociaal tarief

Rechthebbenden krijgen een korting op de deelnamebijdrage voor sport- en jeugdkampen, sportactiviteiten en speelpleinwerking.

Voor wie

Wie kan genieten van een sociaal tarief?

 • Houders van een omniostatuut
 • Kinderen van ouders met een leefloon
 • Kinderen van ouders in budgetbeheer
 • Kinderen van ouders in collectieve schuldenregeling
 • Huurders van woningen SVK Domus Donza

Hoe aanvragen

Welke documenten zijn vereist om aan te tonen dat je kan genieten van het sociaal tarief?

Wie meent recht te hebben op een sociaal tarief dient voorafgaand aan de inschrijving een bewijs binnen te brengen bij de dienst sport en recreatie (voor sportlessen of sportkampen) of jeugddienst (voor jeugdactiviteiten, jeugdkampen of speelpleinwerking):

 • Houders van een omniostatuut: klevertje ziekenfonds
 • Kinderen van ouders met een leefloon: attest van het Sociaal huis
 • Kinderen van ouders in budgetbeheer: attest van het Sociaal huis
 • Kinderen van ouders in collectieve schuldenregeling: attest van de schuldbemiddelaar
 • Huurders van woningen SVK Domus Donza: attest van het Sociaal huis

Bedrag

Deelname aan sportactiviteiten / jeugd- en sportkampen van de dienst sport en recreatie en jeugddienst:

 • Deelnamebijdrage sportlessen: 40% korting op tarief
 • Deelnamebijdrage sport- en jeugdkampen 3, 4 of 5 dagen: 40% korting op tarief
 • Uitzondering: sportweek aan zee; deelnamebijdrage van 265 euro / geen sociaal tarief van toepassing