Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Sociaal-pedagogische toelage

De sociaal-pedagogische toelage wordt toegekend aan de persoon die de verzorging en de opvoeding op zich neemt van één of meer kinderen met een zware handicap.

Voorwaarden

  • Minstens één kind met een zware handicap (met een invaliditeitsgraad van minstens 66% of minstens 4 punten in pijler 1 of minstens 6 punten op de 3 pijlers samen)
  • De kinderen mogen niet ouder zijn dan 21 jaar op het ogenblik van de aanvraag.

Voor de kinderen die het statuut van verlengde minderjarigheid bezitten, die niet tewerkgesteld zijn en niet als interne in een inrichting verblijven, kan de toelage verder aangevraagd worden tot de leeftijd van 65 jaar.

Hoe aanvragen

De aanvraag moet elk jaar worden ingediend vóór 30 september.

Bedrag

  • 90 euro per kind dat in een internaat verblijft of onderwijs geniet
  • 150 euro per kind dat geen school volgt en niet tewerkgesteld is

Wat meebrengen

  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Indien van toepassing:
    • attest FOD Sociale Zekerheid
    • bewijs staat van verlengde minderjarigheid