Gemeente Stad Deinze

Snelheidszones

Op de gemeenteraad van 27 januari 2022 werd een grondige hertekening van de snelheidszones in Deinze goedgekeurd. Concreet wordt de zone 30 in Deinze sterk uitgebreid binnen de bebouwde kom. Deze beslissing moet de verkeersveiligheid, de veiligheid van de zachte weggebruiker en de verkeersleefbaarheid ten goede komen.

Uit bevragingen bij de Deinzenaars bleek al vaker dat overdreven snelheid in het verkeer als één van de grootste problemen wordt ervaren. Het stadsbestuur heeft het volledige grondgebied onder de loep genomen en een grondige verandering van het snelheidsbeleid uitgetekend.

Het centrale principe van deze hertekening is meer dan ooit de veiligheid van de zachte weggebruiker. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat zowel de ernst van de verwondingen bij een eventuele aanrijding als de kans op een aanrijding in de eerste plaats significant kleiner is bij een zone 30. Er wordt m.a.w. aan iedereen gevraagd om zijn snelheid te matigen en iets trager te rijden om de veiligheid voor alle weggebruikers.

Concreet werd dit principe vertaald in de volgende uitgangspunten:

- In straten gelegen in verblijfsgebied (straten waar het verblijven van de mens centraal staat, zoals bvb. woonwijken) wordt op gemeentewegen binnen bebouwde kom standaard gekozen voor een snelheidsregime van 30km/u.

- In straten gelegen in verkeersgebied (een gebied waar de doorstroming van de weggebruiker het uitgangspunt vormt), wordt op gemeentewegen binnen bebouwde kom een snelheidsregime van 30km/u ingevoerd in die straten waar geen veilige, kwalitatieve (dus verhoogd aanliggende of vrijliggende) fietspaden aanwezig zijn. Zijn deze wel aanwezig, zal een snelheidsregime van 50km/u aangehouden worden.

- Op gewestwegen binnen bebouwde kom wordt, waar geen veilige, kwalitatieve (dus verhoogd aanliggende of vrijliggende) fietspaden aanwezig zijn, het snelheidsregime verlaagd met 20km/u.

Aanduiding zones

In een zone blijft de snelheid altijd gelijk. Elke zone wordt aangeduid met een opvallend verkeersbord: een groot wit rechthoekig bord met de vermelding ‘zone’ en de geldige snelheidsbeperking. De zonale borden staan enkel aan het begin en het einde van de snelheidszone. Ze moeten, in tegenstelling tot gewone snelheidsborden, niet herhaald worden aan elk kruispunt.

Hieronder kan je een kaart downloaden waarop aangeduid staat welke straten zone 30, zone 50 en zone 70 zijn.