Gemeente Stad Deinze

Snelheidszones

Vanaf 1 januari 2018 wordt Deinze ingedeeld in zones waar je maximaal 30, 50 of 70 km per uur mag rijden. Het aantal straten waarin een snelheidsbeperking van 30 km/uur geldt, wordt bovendien fors uitgebreid. Deze beslissing moet de verkeersveiligheid, de veiligheid van de zwakke weggebruiker en de verkeersleefbaarheid ten goede komen.

Uit bevragingen bij de Deinzenaars bleek al vaker dat overdreven snelheid in het verkeer als één van de grootste problemen wordt ervaren. Het stadsbestuur heeft het volledige grondgebied onder de loep genomen en ingedeeld in snelheidszones. Hierbij werd rekening gehouden met de functie van de wegen, de afbakening en aard van de verblijfsgebieden en de plaatselijke ruimtelijke omstandigheden. Het resultaat is een grote uitbreiding van het aantal straten waar je maximaal 30 km/uur mag rijden.

Binnen de agglomeratie

De agglomeratie is het gebied waar veel bebouwing is en waar de burgers voornamelijk wonen, winkelen en recreëren. Hier mag je maximaal 50 km/uur rijden. Het stadsbestuur heeft er echter voor gekozen om binnen de agglomeratie in een groot aantal straten een snelheidsbeperking tot 30 km/uur in te voeren. Het gaat vooral om schoolomgevingen en woonzones waar de verblijfsfunctie primeert boven de verkeersfunctie.

Buiten de agglomeratie

Buiten de agglomeratie mag je op de meeste wegen 70 km/uur rijden. Er zijn hierop wel enkele uitzonderingen, zoals in recreatieve gebieden in Bachte-Maria-Leerne, bijvoorbeeld in de omgeving van Ooidonk.

Aanduiding zones

In een zone blijft de snelheid altijd gelijk. Elke zone wordt aangeduid met een opvallend verkeersbord: een groot wit rechthoekig bord met de vermelding ‘zone’ en de geldige snelheidsbeperking. De zonale borden staan enkel aan het begin en het einde van de snelheidszone. Ze moeten, in tegenstelling tot gewone snelheidsborden, niet herhaald worden aan elk kruispunt.

Hieronder kan je een kaart downloaden waarop aangeduid staat welke straten zone 30, zone 50 en zone 70 zijn.