Gemeente Stad Deinze

Sneeuwtelefoon

De sneeuwtelefoon is een dienstverlening van het Sociaal Huis Nevele die ondersteuning biedt bij het sneeuwvrij maken van het voetpad en het toegangspad tot de woning. Wie als zorgbehoevende zelf niet in staat is om het voetpad sneeuwvrij te maken kan een beroep doen op de sneeuwtelefoon. Het Sociaal Huis stuurt een vrijwilliger om het openbaar voetpad en het toegangspad tot de woning sneeuwvrij te maken.

De sneeuwtelefoon is bereikbaar op elke werkdag van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

Voor wie

Inwoners van Hansbeke, Landegem, Merendree, Nevele, Poesele, Vosselare

Voorwaarden

  • Je bent zorgbehoevend en kan zelf de sneeuw niet ruimen
  • Je kunt geen beroep doen op een inwonend gezinslid.

Hoe aanvragen

Je schrijft je op voorhand in om gebruik te maken van deze dienstverlening. Deze inschrijving kan telefonisch of schriftelijk (ook per mail) gebeuren. Wij noteren jouw naam, adres en het aantal meters dat sneeuwvrij moet gemaakt worden.

Je bezorgt ons een bewijs dat jouw zorgbehoefte aantoont:

  • geldig attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - directie-generaal voor personen met een handicap waaruit blijkt dat je ten minste 9 punten hebt voor de vermindering van de zelfredzaamheid.
  • houder zijn van een geldige parkeerkaart afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - directie-generaal voor personen met een¬†handicap

Als de aanvraag goedgekeurd is (wanneer je dus voldoet aan de voorwaarden en wij beschikken over jouw geldig bewijs), dan kom je in aanmerking voor deze dienstverlening. Bij sneeuw wordt er dan automatisch een vrijwilliger naar jou gestuurd. Indien je beslist om toch geen gebruik te maken van deze dienstverlening, dan moet je ons hiervan tussen 8.30 en 9 u. op de hoogte brengen.

Bedrag

2 euro per begonnen kwartier. Materiaal en strooizout zijn in deze prijs inbegrepen.
De betaling gebeurt via facturatie per kwartaal.