Gemeente Stad Deinze

Site Brielmeersen

Masterplan voor de Brielmeersen

Stad Deinze en Provincie Oost-Vlaanderen maakten samen een masterplan op voor recreatiedomein De Brielmeersen. Dit plan beschrijft de toekomstige ontwikkelingen van De Brielmeersen.

Het project kent in hoofdzaak drie grote ruimtelijke ambities:

  • Het recreatiedomein De Brielmeersen ontwikkelen als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal.
  • Het realiseren van een nieuw stadionproject voor voetbalclub K.M.S.K. Deinze.
  • De kern van het projectgebiedĀ beter verbinden metĀ de omgeving en aan het stadscentrum.

Bedoeling is dat het masterplan een globaal antwoord biedt op de verschillende ruimtelijke ambities. De voorgestelde ontwikkelingen moeten complementair zijn met elkaar en elkaar zelfs versterken.

De provincie zal het recreatieve gedeelte van het park verder uitbouwen met een nieuwe cafetaria, een nieuw speelterrein en kinderboerderij. SK Deinze bouwt een nieuw voetbalstadion. Errond komen een hotel, appartementen en ruimtes voor dienstverlening. Stad Deinze is verantwoordelijk voor de sportinfrastructuur.

Het masterplan kan je onderaan deze pagina downloaden.

Intensieve sportcluster

Voetbalvelden in kunstgras

Alle sportterreinen worden geconcentreerd rond het voetbal- en atletiekstadion. De voetbalvelden worden herschikt en heraangelegd. De tennispleinen en het basketbalterrein blijven behouden, maar zullen opgefrist worden. De herschikking en vernieuwing gebeurt in vier fases.

Dit najaar wordt een oefenveld in kunstgras aangelegd naast het atletiekstadion, deels op de plaats waar nu de evenementenweide ligt. Er wordt ook betere verlichting geplaatst zodat SK Deinze op dit veld wedstrijden kan spelen. In 2021 komt er een tweede kunstgrasveld in het verlengde van het eerste en twee kleinere terreinen voor de U12, naast de tennisterreinen. Daarnaast leggen we twee voetbalterreinen in gras aan langs het Schipdonkkanaal. In 2022 komt er een nieuw veld op de plaats van het vroegere jumpingterrein, waar Team Adventure nu zijn speelterrein heeft. In 2026 maakt de parking aan het atletiekstadion plaats voor een vierde voetbalveld in gras.

Onderaan deze pagina kan je het plan downloaden.

Nieuwe parking en toegang

De parking verhuist naar de plaats waar nu de oefenvelden van de jeugd liggen, langs de Tweebruggenlaan. De in- en uitrit zullen aan de Stadionlaan liggen. Tegen 2026 zal de parking klaar zijn en plaats bieden aan 400 wagens. In samenspraak met de provincie werd beslist om een nieuwe hoofdingang te maken. Die komt aan de kant van de Tweebruggenlaan in het verlengde van de Brielstraat en maakt de verbinding met de parking, de sportsite en het park.