Gemeente Stad Deinze

Signalisatievergunning

Voer je werken uit op het openbaar domein of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in, dan heb je een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor eventuele gevaren of verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie je op welke wijze moet plaatsten.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op de rijbaan
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

Hoe aanvragen

Bezorg het aanvraagformulier schriftelijk of per e-mail terug aan de dienst omgeving.
 
Als je voor de inname een parkeerverbod nodig hebt, kan je met de verkregen vergunning de parkeerverbodsborden ontlenen bij de Technische Uitvoeringsdienst - Industrielaan 23 - Tel 09 381 96 80 - tud@deinze.be.

Bedrag

Tarieven inname openbaar domein

  • inname voor verhuisactiviteiten en (ver)bouwactiviteiten in straten met regime betalend parkeren/blauwe zone : 1,00 euro/m²/dag.
  • inname voor verhuisactiviteiten en (ver)bouwactiviteiten in overige straten: 0,50 euro/m²/dag.


In straten waar de parkeerplaatsen afgebakend gemarkeerd zijn, worden volledige parkeerplaatsen (12 m²) aangerekend, ook al worden deze slechts gedeeltelijk ingenomen.

Voor de berekening van de retributie bij een werfinrichting wordt de oppervlakte beschouwd van de omschreven veelhoek begrensd door enerzijds de rooilijn of ontworpen rooilijn en anderzijds de uiterste punten van de werfinrichting welke het voorwerp van de inname uitmaakt. indien een rooilijn ontbreekt, geldt de inname vanaf de grens met de privé-eigendommen. Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd.

Indien de inname van het openbaar domein een afsluiting of een circulatiewijziging (invoeren éénrichtingsverkeer, en andere...) van de openbare weg noodzaakt, dan wordt bijkomend 100 euro/dag aangerekend.

De retributie is ondeelbaar en voor gans de aangevraagde en goedgekeurde periode verschuldigd. Iedere begonnen dag wordt gerekend als een volle dag.

Uitzonderingen

De plaatsing van torenkranen op openbaar domein in centrumstraten (o.a. Markt, Tolpoortstraat, Gentstraat, Kortrijkstraat, Stationsstraat, G. Gezellelaan) is niet toegestaan. De plaatsing ervan dient verplicht op privaat terrein (in de liftschacht) te gebeuren.