Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Seniorenverenigingen

In Deinze zijn heel wat verenigingen actief die zich specifiek naar ouderen richten. Elke vereniging heeft een ruim aanbod van activiteiten.

Een lijst van de seniorenverenigingen en hun werking kan je onderaan deze pagina downloaden.

Ondersteuning van seniorenverenigingen

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Subsidiereglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren. Hierdoor zijn er in 2019 verschillen tussen tarieven voor het grondgebied van 'Deinze voor de fusie' en 'Nevele voor de fusie' mogelijk.

Het subsidiereglement op deze pagina is geldig op het grondgebied van Deinze voor de fusie. 

 

Seniorenverenigingen die erkend zijn door de seniorenadviesraad en actief deelnemen aan de vergaderingen van de seniorenadviesraad kunnen volgende subsidies aanvragen:

  • Werkingssubsidies kunnen aan de seniorenbonden op grond van hun jaarprogramma van het afgelopen werkjaar worden toegekend.
  • Projectsubsidies worden aan de seniorenbonden toegekend op grond van de door hen ontwikkelde activiteiten die een meerwaarde geven aan hun dagelijkse werking tijdens het afgelopen werkjaar. Met een meerwaarde wordt bedoeld: activiteiten die extra aandacht geven aan vorming en informatie, sport, cultuur, diverse, open activiteiten en samenwerking (art. 5 §2, §3, §4, §5).
  • Huursubsidies kunnen aangevraagd worden indien een erkende seniorenbond een lokaal en/of terrein huurt voor de organisatie van zijn activiteiten.