Gemeente Stad Deinze

Seniorenverenigingen

In Deinze zijn heel wat verenigingen actief die zich specifiek naar ouderen richten. Elke vereniging heeft een ruim aanbod van activiteiten.

Ondersteuning van seniorenverenigingenĀ 

Seniorenverenigingen die erkend zijn door de seniorenadviesraad en actief deelnemen aan de vergaderingen van de seniorenadviesraad kunnen volgende subsidies aanvragen:

  • Basissubsidie: wordt aan de seniorenverenigingen op grond van hun aantal leden, gedomicilieerd in Deinze, toegekend. De subsidie wordt slechts toegekend aan de leden vanaf 60 jaar.

  • Werkingssubsidies kunnen aan de seniorenbonden op grond van hun jaarprogramma van het afgelopen werkjaar worden toegekend.
  • Huursubsidies kunnen aangevraagd worden indien een erkende seniorenbond een lokaal en/of terrein huurt voor de organisatie van zijn activiteiten.