Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Seniorenverenigingen

In Deinze zijn heel wat verenigingen actief die zich specifiek naar ouderen richten. Elke vereniging heeft een ruim aanbod van activiteiten.

Een lijst van de seniorenverenigingen en hun werking kan je onderaan deze pagina downloaden.

Ondersteuning van seniorenverenigingen

Seniorenverenigingen die erkend zijn door de seniorenadviesraad en actief deelnemen aan de vergaderingen van de seniorenadviesraad kunnen volgende subsidies aanvragen:

  • Werkingssubsidies kunnen aan de seniorenbonden op grond van hun jaarprogramma van het afgelopen werkjaar worden toegekend.
  • Projectsubsidies worden aan de seniorenbonden toegekend op grond van de door hen ontwikkelde activiteiten die een meerwaarde geven aan hun dagelijkse werking tijdens het afgelopen werkjaar. Met een meerwaarde wordt bedoeld: activiteiten die extra aandacht geven aan vorming en informatie, sport, cultuur, diverse, open activiteiten en samenwerking (art. 5 §2, §3, §4, §5).
  • Huursubsidies kunnen aangevraagd worden indien een erkende seniorenbond een lokaal en/of terrein huurt voor de organisatie van zijn activiteiten.