Gemeente Stad Deinze

Seniorenhuis

Het dienstencentrum Zeventiendorpen in de Gentpoortstraat is uitgegroeid tot een volwaardige ontmoetingsplaats voor senioren.

Alle senioren kunnen, na afspraak, gebruik maken van:

  • vergaderlokalen
  • computerruimte
  • alle voorzieningen van het dienstencentrum Zeventiendorpen.

Het dienstencentrum wil een dubbele doelstelling realiseren: de zelfstandigheid en de integratie van thuiswonende ouderen bevorderen.

Bij zelfstandigheid wordt vooral gedacht aan het zichzelf beredderen bij het beoefenen van de dagelijkse activiteiten.

Integratie houdt in: contacten tussen de ouderen en de overige bevolking stimuleren, net zoals inzetten op acties tegen vereenzaming.

Seniorenconsulent

De seniorenconsulent is jouw aanspreekpersoon voor alle zaken die senioren aanbelangen:

  • Aanspreekpunt voor senioren voor informatie, advies en gerichte doorverwijzing
  • Aanspreekpunt voor seniorenverenigingen voor informatie, advies en ondersteuning
  • Coördinatie van stedelijke seniorenactiviteiten (bijvoorbeeld seniorenweek, cursussen, ...)
  • Begeleiding en ondersteuning seniorenadviesraad (SAR)

Relevante producten