Gemeente Stad Deinze

Seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad adviseert het stadsbestuur over alle plaatselijke aangelegenheden die senioren aanbelangen. Daarnaast is het de opdracht van de seniorenadviesraad om
de senioren uit Deinze te informeren en te sensibiliseren over relevante thema’s via alle mogelijke kanalen.

De taken van de seniorenadviesraad zijn:

  • beraadslagen over seniorenkwesties;
  • bevorderen van seniorenwerking en seniorenzorg; integratie van senioren in de maatschappij verbeteren;
  • advies geven op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur, over thema's die senioren aanbelangen;
  • ondersteunen en stimuleren van bovenlokale en lokale projecten en activiteiten.

Een uitgebreide folder over hoe de seniorenadviesraad is samengesteld en bijhorende taken vind je onder bijlagen.