Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad (SAR) heeft tot doel de coördinatie en samenwerking te bevorderen tussen de Deinse verenigingen, diensten en instellingen die betrokken zijn bij de seniorenwerking en het seniorenbeleid. De SAR geeft advies aan het stadsbestuur in verband met het seniorenbeleid.

De seniorenadviesraad wordt bij elke nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld en erkend door het stadsbestuur en is als volgt gestructureerd:

 • een algemene vergadering bestaande uit:
  • vertegenwoordigers van de plaatselijke seniorenverenigingen (twee afgevaardigden per vereniging)
  • individuele senioren die in Deinze wonen, geen lid zijn van een seniorenvereniging en interesse hebben in het algemeen belang van de Deinse senior
  • de schepen bevoegd voor seniorenbeleid
  • de voorzitter of een vertegenwoordiger van het OCMW
  • de seniorenconsulent of ambtenaar van de dienst sociale zaken
  • vertegenwoordigers uit woonzorgcentra
 • een dagelijks bestuur (gekozen uit de algemene vergadering)

De algemene vergadering komt minstens viermaal per jaar samen. Deze bijeenkomst is openbaar en kan door iedere geïnteresseerde bijgewoond worden.

Het dagelijks bestuur bereidt alle vergaderingen voor en zorgt ervoor dat de genomen beslissingen worden opgevolgd en uitgevoerd. De leden van het dagelijks bestuur kan je steeds contacteren. De contactgegevens vind je in de ledenlijst onderaan deze pagina.