Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad heeft als doel het stadsbestuur te adviseren over alle plaatselijke aangelegenheden, die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen. Daarnaast is het de opdracht van de seniorenadviesraad om de senioren uit Deinze te informeren en te sensibiliseren over relevante thema’s, via alle mogelijke kanalen.

De taken van de seniorenadviesraad zijn:

  • beraadslagen over seniorenkwesties;
  • bevorderen van seniorenwerking en seniorenzorg; integratie van senioren in de maatschappij verbeteren;
  • advies geven op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur, over thema’s die senioren aanbelangen;
  • ondersteunen en stimuleren van bovenlokale en lokale projecten en activiteiten.