Gemeente Stad Deinze

Seizoenarbeid

Gepubliceerd op  dinsdag 13 oktober 2020

De provinciegouverneur vaardigde op 11 oktober 2020 een politiebesluit uit met een aantal maatregelen die in acht moeten worden genomen inzake seizoenarbeid. De maatregelen zijn onmiddellijk uitvoerbaar en gelden tot en met 30 november 2020.

We lezen onder meer dat:

  • Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie Oost-Vlaanderen als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een regio of land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, bij aankomst in de provincie meteen in quarantaine moeten gaan en zich moeten laten testen op het coronavirus COVID-19 en dit ten vroegste vanaf de 5de dag van quarantaine.
  • De werkgevers in de provincie Oost-Vlaanderen kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet de seizoenarbeider meteen een arts raadplegen.
  • De seizoenarbeiders worden tewerkgesteld op de bedrijven in de provincie Oost-Vlaanderen in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. lndien er in de groep bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting bestaat, moet de hele groep worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.