Gemeente Stad Deinze

Schoolstraten

Een schoolstraat wordt ingevoerd in een dichte omgeving van een school, waarbij gemotoriseerd verkeer niet wordt toegelaten op bepaalde tijdstippen van de schooldag.

Met het oog op de groei van duurzame verplaatsingen wil het stadsbestuur de verkeersveiligheid aan schoolomgevingen verhogen door bij het begin en het einde van de schooldag meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers voor de schoolpoort.

Om die reden werd een schoolstraat ingevoerd op volgende locaties:

 • Kaaistraat;
 • Nieuwstraat;
 • Oostkouterlaan;
 • Tolpoortstraat;
 • Leon Declercqstraat;
 • Tussen Merendreedorp (kerkplein) en Hammeken.

Bewoners kunnen hun straat steeds uitrijden. Inrijden kan niet tijdens de tijdstippen die je hieronder per locatie kan terugvinden.

Reglement

Kaaistraat

Invoering van een schoolstraat in de Kaaistraat het deel gelegen tussen Emiel Clausplein en de
Gentpoortstraat (parking Emiel Clausplein dient bereikbaar te zijn).

De schoolstraat is enkel van toepassing op schooldagen en tijdens de volgende tijdstippen:

 • van 8 u. tot 8.35 u. van maandag tot en met vrijdag;
 • van 15.45 u. tot 16.10 u. op maandag en dinsdag.

Uitzonderingen:

 • van 11 u. tot 11.25 u. op woensdag;
 • van 15.20 u. tot 15.45 u. op donderdag en vrijdag.Nieuwstraat

Invoering van een schoolstraat in de Nieuwstraat voor het deel gelegen tussen het Pauwshof en de Vrouwenstraat te Astene.

De schoolstraat is enkel van toepassing op schooldagen en tijdens de volgende tijdstippen:

 • van 8.15 u. tot 8.45 u. van maandag tot en met vrijdag
 • van 15.50 u. tot 16.20 u. op maandag en dinsdag.

Uitzonderingen:

 • van 11.15 u. tot 11.45 u. op woensdag;
 • van 15.25 u. tot 15.55 u. op donderdag en vrijdag.Oostkouterlaan

Invoering van een schoolstraat in de Oostkouterlaan voor het deel gelegen tussen de Kastanjelaan en de Oostkouterlaan.

De schoolstraat is enkel van toepassing op schooldagen en tijdens de volgende tijdstippen:

 • van 8.15 u. tot 8.45 u. van maandag tot en met vrijdag;
 • van 15.50 u. tot 16.20 u. op maandag en dinsdag.

Uitzonderingen:

 • van 11.15 u. tot 11.45 u. op woensdag;
 • van 15.30 u. tot 16.00 u. op donderdag en vrijdag.Tolpoortstraat

Invoering van een schoolstraat in de Tolpoortstraat voor het deel gelegen tussen de Brielstraat en de N43 (Gentstraat).

De schoolstraat is enkel van toepassing op schooldagen en tijdens de volgende tijdstippen:

 • van 7.40 u. tot 8.25 u., van maandag tot en met vrijdag.
 • van 11.55 u. tot 12.25 u., op woensdag.Leon Declercqstraat


Invoering van een schoolstraat in de Leon Declercqstraat voor het deel gelegen tussen de Peter Benoitlaan en de hoofdingang van het VTI.

De schoolstraat is enkel van toepassing op schooldagen en tijdens de volgende tijdstippen:

 • van 8 u. tot 8.30 u., van maandag tot en met vrijdag.Tussen Merendreedorp (kerkplein) en Hammeken

Invoering van de schoolstraat ter hoogte van Merendreedorp 24, meer bepaald de doorsteek tussen het kerkplein van Meredree richting Hammeken.

De schoolstraat is enkel van toepassing op schooldagen en tijdens de volgende tijdstippen:

 • van 8.15 u. tot 8.40 u.;
 • van 15.50 u. tot 16.10 u.

Uitzonderingen:

 • op woensdag van 11.20 u. tot 11.40 u.;
 • op vrijdag van 14.55 u. tot 15.15 u.

Tijdens de bovenstaande tijdstippen waarop de schoolstraat van kracht is, is de toegang verboden voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor voetgangers, rijwielen, speed pedelecs, prioritaire voertuigen alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder. Bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet.
Uitrijden van de schoolstraat is toegestaan.

Wie toch met de auto komt, kan verderop parkeren en te voet richting school wandelen.

Meer info

Meer info over schoolstraten kan je vinden op de website van Paraat voor de schoolstraat.