Gemeente Stad Deinze

Veilig met de fiets naar school

Het Vlaamse mobiliteitsbeleid streeft naar duurzaamheid en veiligheid. De afgelopen jaren was er veel aandacht voor veilige schoolomgevingen door bijv. het invoeren van een zone 30. Vele ouders zijn terecht bezorgd over hoe hun kind veilig per fiets de school kan bereiken. Er is een grote nood aan veilige fietsroutes naar school.

Daarom ontwikkelden het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, de stad, de scholen en ouderraden, de politie, de Fietsersbond Deinze, De Lijn en vzw Mobiel 21 de schoolroutekaart.

De kaart:

  • geeft een overzicht van de belangrijkste fietsroutes naar de scholen
  • duidt de veiligste wegen aan
  • markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen
  • geeft het onderscheid aan tussen zomer- en winterroutes
  • biedt juiste informatie aan over fietsuitrusting
  • maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker
  • moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen
  • geeft tips over veilig fietsen
  • schenkt ook aandacht aan de busroutes