Gemeente Stad Deinze

Schade aan land- en tuinbouwteelten

Wanneer door overmacht zoals onweer, hagelslag, overstroming, vorst of een langdurige periode van droogte of slecht weer, aan de land- en tuinbouwteelten schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten in aanzienlijke mate kan verminderen, kunnen land- en tuinbouwers de hulp inroepen van de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten.

De getroffen percelen met verminderde opbrengst moeten minstens 20% van de totale oppervlakte van de teelt op het bedrijf omvatten.