Gemeente Stad Deinze

RUP's in procedure

Hier vind je een overzicht van alle (gemeentelijke) ruimtelijke uitvoeringsplannen die momenteel de opmaak- en goedkeuringsprocedure doorlopen. Lees een beknopte samenvatting van de krachtlijnen, bekijk welke stappen er nog moeten komen in de procedure of raadpleeg alle relevante documenten.