Gemeente Stad Deinze

RUP Marcs zeepcentrale

Stad Deinze maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Marcs zeepcentrale' op. Het projectgebied van het RUP beslaat een zone tussen de Kortrijksesteenweg, de spoorweg en de Kattebeek.

Momenteel is er in het projectgebied een mix van wonen en industrie. De huidige bestemming van milieubelastende industrie is volgens het gewestplan in de toekomst niet meer wenselijk. Er wordt voorgesteld om de site te laten evolueren naar een woonomgeving met eventueel beperkte nevenfuncties. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zorgt voor een juridisch kader zodat de industriezone ten oosten van de Kattebeek kan omgevormd worden tot woonzone.

Publieke raadpleging proces- en startnota 

De eerste stap in de opmaak van het RUP is de startnota. Deze nota beschrijft wat we gaan doen en bevat een onderzoek van de milieueffecten. Van 29 augustus tot en met 27 oktober 2022 lagen de start- en procesnota ter inzage van het publiek en kon iedereen erop reageren.

Op maandag 29 augustus, doorlopend tussen 17 en 20.30 u., organiseerde de stad een infomarkt over de start- en procesnota. De aanwezigen kregen toelichting over de opzet en doelstellingen van het planinitiatief en konden opmerkingen en suggesties geven. Een verslagje van het participatiemoment vind je in de bijlagen.