Gemeente Stad Deinze

RUP Marcs zeepcentrale

Stad Deinze maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Marcs zeepcentrale' op. Het projectgebied van het RUP beslaat een zone tussen de Kortrijksesteenweg, de spoorweg en de Kattebeek.

Momenteel is er in het projectgebied een mix van wonen en industrie. De huidige bestemming van milieubelastende industrie is volgens het gewestplan in de toekomst niet meer wenselijk. Er wordt voorgesteld om de site te laten evolueren naar een woonomgeving met eventueel beperkte nevenfuncties. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zorgt voor een juridisch kader zodat de industriezone ten oosten van de Kattebeek kan omgevormd worden tot woonzone.

Publieke raadpleging proces- en startnota

Infomarkt

Op maandag 29 augustus, doorlopend tussen 17 en 20.30 u., organiseert de stad een infomarkt over de start- en procesnota in dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, 9800 Deinze - raadzaal).

De infomarkt is bedoeld om alle omwonenden op de hoogte te brengen, kennis en input te verzamelen en eventuele alternatieven te bepalen.

De dienst omgeving maakte een startnota op. Dit is de eerste stap voor de opmaak van het RUP. Deze nota beschrijft wat we gaan doen en bevat een onderzoek van de milieueffecten. Tijdens het infomoment geeft de stad Deinze bijkomende toelichting over de opzet en doelstellingen van het planinitiatief. Aan de hand van infopanelen kunnen betrokkenen en geĂ¯nteresseerden vragen stellen en kunnen er inspraakreacties worden ingediend.

Reageren op de startnota

Op de startnota kan er voorts worden gereageerd tijdens de volledige periode van de publieke raadpleging, nl. van 29 augustus tot en met 27 oktober 2022 via omgeving@deinze.be of per brief naar Brielstraat 2, 9800 Deinze. De startnota en de procesnota zijn gedurende deze periode ter inzage op de dienst omgeving (na afspraak via https://afspraken.deinze.be of 09 381 95 00).