Gemeente Stad Deinze

RUP site voormalig politiecommissariaat en directe omgeving

Het stadsbestuur maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de site van het voormalige politiecommissariaat en de directe omgeving ervan in Petegem. De opmaak van dit RUP kadert binnen de doelstellingen en acties die eerder werden bestudeerd en besproken in de conceptstudie rond de Oostkouter.

Definitieve vaststelling gemeentelijk RUP

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Deinze maakt bekend dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Site voormalig politiecommissariaat en directe omgeving” definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 26 november 2020.

Overeenkomstig art. 2.2.25 VCRO treedt het RUP in werking veertien dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het plan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Het RUP, het advies van de GECORO en het vaststellingsbesluit kunnen worden ingezien op de dienst omgeving, Brielstraat 2, 9800 Deinze.