Gemeente Stad Deinze

RUP site voormalig politiecommissariaat en directe omgeving

Het stadsbestuur maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de site van het voormalige politiecommissariaat en de directe omgeving ervan in Petegem. De opmaak van dit RUP kadert binnen de doelstellingen en acties die eerder werden bestudeerd en besproken in de conceptstudie rond de Oostkouter.

Openbaar onderzoek gemeentelijk RUP site voormalig politiecommissariaat en directe omgeving

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Deinze brengt ter kennis dat, overeenkomstig art. 2.2.21. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Site voormalig politiecommissariaat en directe omgeving” – door de gemeenteraad voorlopig werd vastgesteld in vergadering van 24 juni 2020. Tijdens het openbaar onderzoek, dat wordt georganiseerd van 20 juli 2020 tot en met 17 september 2020, liggen de documenten ter inzage van het publiek in het dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2 te 9800 Deinze - alle werkdagen van 9 tot 12 uur en op dinsdagnamiddag van 14 tot 18 uur.

Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen binnen de termijn van het openbaar onderzoek toegezonden worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs – p/a dienstencentrum Leiespiegel – Brielstraat 2 – 9800 Deinze (dienst Omgeving).