Gemeente Stad Deinze

RUP Gentsesteenweg - Leieoever

Stad Deinze maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Gentsesteenweg - Leieoever op. Het projectgebied van het RUP beslaat een zone tussen Gentsesteenweg nummer 6 en 69.
Met de opmaak van het RUP wil het bestuur een juridisch kader bieden voor de herbestemming van dit gebied als multifunctioneel stedelijk gebied, met stedenbouwkundige richtlijnen en randvoorwaarden op maat van de omgeving.

De stad wenst dit deel van de Leieoever te ontwikkelen als een verlengde van de stadskern met een programma voor stedelijk wonen in combinatie met stedelijke activiteiten (handel, kantoor, ambacht, ...). Het project wordt ingebed binnen voldoende en kwalitatief (buurt)groen. Het is daarnaast de bedoeling om randvoorwaarden vast te leggen voor bebouwing langs de Gentsesteenweg.

Volgens het gewestplan ligt een deel van het gebied binnen een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Dit is zo vastgelegd door de bedrijven die hier in het verleden gevestigd waren (zoals de bandweverij Liebaert, de speelgoedfabriek Beeusaert en de kinderwagenindustrie van Pericles). Aangezien de ambachtelijke functies geleidelijk aan verdwenen, drong een herbestemming zich op.

Publieke raadpleging proces- en startnota 

De eerste stap in de opmaak van het RUP is de startnota. De nota beschrijft wat we willen doen en bevat een onderzoek van de milieueffecten.

De stad organiseert een infomarkt over de opmaak van het RUP 'Gentsesteenweg – Leieoever’. Op woensdag 3 mei 2023, doorlopend tussen 17 u. en 20 u., vindt er een infomoment plaats in dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, 9800 Deinze - raadszaal).

Wie wil kan tijdens de volledige periode van de publieke raadpleging reageren op de startnota. Reageren kan van 24 april tot en met 22 juni 2023 via omgeving@deinze.be of per brief naar Brielstraat 2, 9800 Deinze.
De start- en procesnota liggen gedurende deze periode ter inzage op de website (onderaan deze pagina) en bij de dienst Omgeving (na afspraak via http://afspraken.deinze.be of 09 381 95 00).