Gemeente Stad Deinze

RUP Brielmeersen

De stad Deinze maakt als bevoegde overheid een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brielmeersen op. De betrokken gemeente is de stad Deinze. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan verankert de ambities van de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Deinze met betrekking tot dit gebied zoals die blijken uit het masterplan voor de site.

Drie grote ruimtelijke doelstellingen masterplan Brielmeersen

1. Het recreatiedomein De Brielmeersen ontwikkelen als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal

De Provincie heeft de ambitie om het recreatiedomein te ontwikkelen als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal. Er is bijvoorbeeld nood aan een nieuwe cafetaria en een betere locatie voor het evenemententerrein. Door te kiezen voor een vernieuwend recreatieconcept voor het gehele park worden alle uitdagingen in één keer aangepakt.

2. Een nieuw stadion realiseren voor voetbalclub K.M.S.K. Deinze

K.M.S.K. Deinze heeft de ambitie om op korte termijn professioneel voetbal te beoefenen (stijgen naar 1ste klasse B, de Challenger Pro League). Om deze ambitie waar te maken moet de club beschikken over een stadion dat voldoet aan de infrastructurele eisen die zijn opgelegd door de Voetbalbond.

3. De kern van het projectgebied linken aan het stadscentrum en aan andere functies in de omgeving

Doordat het gebied is ingeklemd tussen drukke wegen (de Tweebruggenlaan en de Stadionlaan) en waterwegen zonder bruggen, ligt het domein vrij geïsoleerd. De toegangen tot zowel het provinciaal domein als de sportinfrastructuur zijn lastig te vinden en moeilijk te bereiken. Nochtans zijn zowel het centrum van Deinze als het open landschap vlak buiten de stad zeer nabij. Het gebied heeft daardoor een groot potentieel als schakelgebied tussen de stad en het omliggende landschap. Om deze schakel te maken heeft het RUP als doel om enerzijds de stad op te zoeken en het isolement te verbreken, en anderzijds de landschappelijke en natuurlijke waarde van het domein te vergroten.

Het plangebied van het RUP Brielmeersen omvat het hele provinciale domein en de huidige stedelijke sportfaciliteiten (sportcluster). De precieze afbakening van het plangebied loopt langs het Afleidingskanaal van de Leie in het noordwesten, de Stadionlaan in het noordoosten, de Tweebruggenlaan (N35) in het oosten en de rivier de Leie in het zuiden.

Inzage startnota

In deze eerste fase werden een start- en procesnota voor dit project opgemaakt (goedgekeurd op het schepencollege van 18 juli 2023). Vanaf 1 augustus 2023 tot en met 1 oktober 2023 kon je op de startnota van dit project reageren (publieke raadpleging startnota). De start- en procesnota en het verslag van de publieke raadpleging kan je onderaan deze pagina downloaden.

Infomarkt

Alle bewoners werden tijdens deze fase uitgenodigd voor een infomarkt. Op deze infomarkt kreeg de Deinse bevolking de kans om het traject over de opstelling van het RUP Brielmeersen te consulteren. Infopanelen reikten de bezoeker basisinformatie en tijdslijnen aan. Experten omgeving, wetgeving en participatie stonden de bezoeker te woord. Bezoekers konden er ook anoniem hun commentaren kwijt.

De infomarkt vond plaats op dinsdag 5 september 2023 van 19 u. tot 21.30 u. in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze.